Podporte nás

Hľadáme projektového a finančného koordinátora/ku

V Lige za ľudské práva aktuálne hľadáme novú posilu! Naša kolegyňa odchádza na materskú dovolenku a my hľadáme človeka, ktorý sa pridá k nášmu tímu ako projektový a finančný koordinátor. Tu sú požiadavky, môžete si ich stiahnuť aj v prílohe: 

Výberové konanie na pozíciu projektový a finančný koordinátor

Počet obsadzovaných miest: 1, pracovný pomer na dobu určitú - do konca roka 2018 (zastupovanie počas materskej dovolenky)

Činnosť:

Koordinácia projektov občianskeho združenia, administrácia, príprava podkladov k verejnému obstarávaniu, triedenie a zapisovanie pošty, finančná administrácia (vedenie pokladne, evidencia faktúr, vyúčtovanie cestovných príkazov projektového tímu, vedenie spotreby PHM služobného vozidla, atď.), príprava podkladov pre mzdy, zabezpečovanie chodu kancelárie občianskeho združenia, nákup spotrebného materiálu, komunikácia s dodávateľmi a donormi, komunikácia s tímom a ďalšie činnosti podľa zadania.

Miesto výkonu práce: Štúrova 3, 811 02 Bratislava

Profil uchádzača

Predpoklady

vek najmenej 18 rokov, spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, ovládanie štátneho jazyka, ovládanie anglického jazyka na úrovni C1, bezúhonnosť

Kvalifikačné predpoklady

Vzdelanie

vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, pozícia je vhodná aj pre absolventa/ku

Mzda: Hrubá mzda cca 950€/ mesačne

Zoznam požadovaných dokumentov

·         Profesijný štruktúrovaný životopis a čestné vyhlásenie o bezúhonnosti

·         Motivačný list (max. 1 strana)

Informácie o výberovom konaní: svoje prihlášky posielajte do 28.2.2017 na adresu admin@hrl.sk Vybraných účastníkov pozveme na ústny pohovor.

Predpokladaný termín uskutočnenia výberového konania: 30.4.2018

Hľadáme právnika alebo právničku

Dokumenty na stiahnutie

160-Vyberove konanie .pdf
PDF
cloud_download Stiahnuť