Boli uverejnené najnovšie čísla o utečencoch a vysídlených osobách na celom svete

Dnes organizácia UNHCR zverejnila nové štatistiky o počte ľudí vysídlených na celom svete za rok 2018. V tomto článku sumarizujeme hlavné fakty a čísla a porovnávame ich so situáciou na Slovensku. Vytvorili sme tiež infografiku so základnými číslami, ktoré môžete zdieľať so svojimi známymi
V roku 2018 bolo na celom svete vysídlených viac ako 70 miliónov ľudí, čo je historicky najvyšší počet zaznamenaný od založenia UNHCR pred 70 rokmi. Z vysídlených osôb je 25,9 milióna utečencov, 41,3 milióna ľudí je vnútorne vysídlených v rámci hraníc svojich krajín a 3,5 milióna sú žiadatelia o azyl. Smutne, deti tvorili viac ako polovicu populácie utečencov (13 miliónov). Krajiny, ktoré čelili rapídnemu nárastu vysídlených osôb len v priebehu jedného roka, boli Venezuela (kde je až 4 milióny vysídlených občanov, ktorí utiekli zo svojej krajiny) a Etiópia (s 1,6 miliónmi vysídlených osôb, z ktorých 98% z nich však stále žije v krajine). Tieto čísla len potvrdzujú nevyhnutnosť potreby ochrany utečencov pred vojnou, konfliktom a prenasledovaním.

UNHCR uvádza, že v roku 2018 bolo viac ako 13 miliónov ľudí vysídlených z dokopy len piatich krajín: Sýria, Afganistan, Južný Sudán, Mjanmarsko a Somálsko. Vzhľadom na nedostatok potravín, liekov a práce v týchto krajinách, počet vysídlení ďaleko prevyšuje mieru riešenia medzinárodným spoločenstvom. Pokračujúci regionálny a medzinárodný konflikt ďalej viedol k chaotickej situácii s neschopnosťou uzavrieť mier. Na jednej strane čelíme problému obrovského počtu žiadostí o azyl a miliónmi ľudí, ktorí sú vysídlení, a na strane druhej chýba rovnaký podiel zodpovednosti medzi hostiteľskými krajinami, aby sa mohli prijať utečenci zo susedných krajín.

Podľa UNHCR bolo v roku 2018 okolo 81 337 žiadostí o presídlenie, ale len 55 680 odchodov z dôvodu presídlenia, pričom najvyšší počet odchodov mali USA (17 112 ľudí). Medzi hlavné krajiny, ktoré prijali utečencov, patria Pakistan (1,4 milióna), Uganda (1,2 milióna), Sudán (1,1 milióna) a Nemecko (1,1 milióna).Pokiaľ ide o Slovenskú republiku, Ministerstvo vnútra SR v rámci Štatistického prehľadu legálnej a nelegálnej migrácie v Slovenskej republik uvádza, že v januári až apríli 2019 sme zaznamenali 75 žiadateľov o azyl, najviac z Afganistanu (31 osôb) a Iránu (23 osôb). Avšak, iba 2 osoby (1 z Iránu a 1 Kamerunu) dostali azyl a 9 osobám bola poskytnutá doplnková ochrana (5 z Afganistanu, 1 z Jemenu, 1 z Kamerunu, 1 z Pakistanu a 1 zo Somálska). Na konci roka 2018 bolo 289 osôb na Slovensku s udeleným azylom a trvalým pobytom na Slovensku a 159 držiteľov doplnkovej ochrany s prechodným pobytom na Slovensku.Pre rastúci počet utečencov na celom svete je veľmi dôležité začať zvyšovať počty pre presídľovanie. V porovnaní napríklad s Tureckom, ktoré je krajinou s najviac utečencami na celom svete (3,7 milióna) už štvrtý rok za sebou, alebo s Libanonom, ktorý je aj naďalej hostiteľom najväčšieho počtu utečencov v porovnaní s počtom svojho obyvateľstva (jeden zo šiestich obyvateľov je utečenec), členské štáty EÚ, vrátane Slovenska, by sa mali snažiť o zvýšenie svojich kapacít pre poskytnutie bezpečia pre utečencov.

Zdroj: UNHCR, Figures at GlanceMinisterstvo vnútra SR, Azyl a migrácia, štatistiky

Produkcia infografiky je  podporené v rámci projektu Migračný kompas, ktorý realizuje Liga za ľudské práva, o.z. Nenávratný finančný príspevok je poskytnutý z prostriedkov Operačného programu Efektívna verejná správa z Európskeho sociálneho fondu.