Podporte nás

Čo sme robili v týždni od 7. do 11. mája 2018

Milí čitatelia a čitateľky, tu je súhrn noviniek z tohto týždňa.

Ruslan a Oleksandra sú konečne spolu

Začíname úspešným príbehom našej Baši Meššovej, ktorá o ňom povedala toto: 

Mne sa tento týždeň konečne podarilo zlúčenie s manželom v prípade azylantky. Pani s vážnymi zdravotnými problémami z Luhanska dostala na Slovensku azyl z humanitných dôvodov. Tento humanitný pohľad sa však nevťahoval na jej zdravého práceschopného manžela, hoci ona potrebuje jeho starostlivosť. Po roku neúspešného azylového konania sa jej manžel teda musel vrátil na Ukrajinu, aby vybavil potrebné doklady pre podanie žiadosti o zlúčenie rodiny. V stredu sme konečne dostali od polície doklad o pobyte, ktorý preukazuje, že jeho pobyt na Slovensku je oprávnený za účelom zlúčenia rodiny. Píše sa na ňom síce, že "oprávnenie na zamestnanie", ale aby mohol pracovať, musíme ešte počkať na preverenie situácie na trhu práce zo strany Úradu práce. Až po vydaní pracovného povolenia bude môcť začať pracovať. Viac informácií o ich prípade a možnostiach ako im prispieť na nový život nájdete na tomto odkaze: htttps://www.dobrakrajina.sk/sk/clanok/oleksandra-a-ruslan-cakaju-na-dobru-spravu
 


Veľmi sa s nimi tešíme!

Návštevy zariadení

Tento týždeň sme navštívili azylové zariadenie v Humennom. Boli v ňom Miška a Viktória, pričom Viktória sa zúčastnila svojho vôbec prvého pohovoru v azylovom konaní. Úlohu jej uľahčil náš klient, ktorý prišiel na pohovor výborne pripravený, a svoje tvrdenia preukazoval aj rôznymi dôkazmi.

Miška v Humennom poskytla novým žiadateľom a žiadateľkám o azyl skupinové poradenstvo, v rámci ktorého im vysvetlila priebeh azylového konania, režim v azylových táboroch, to, aké rozhodnutia môže migračný úrad v azylovom konaní vydať, ale aj to, aké majú ako žiadatelia o azyl práva a povinnosti. Priestor sme poskytli aj zdravotnej sestre z tábora, a sociálnej pracovníčke, ktorá žiadateľom v krátkosti vysvetlila, aké aktivity sú pre nich v tábore pripravené. Bližšie o tom, ako si žiadatelia spolu s pracovníkmi tábora zútulnili areál tábora, si môžete prečítať tu

Po skupinovom poradenstve sme s jednotlivými klientmi hovorili indiviuálne o ich prípadoch a o dôvodoch, prečo museli utiecť zo svojej domovskej krajiny.
Na fotke je Miška a Viktória pred zariadením v Humennom.

Pohľad na ihrisko v zariadení. 

Vo štvrtok večer sme oslávili Viktóriine meniny, a zároveň sme, pred jej odchodom do Bratislavy, zavŕšili Viktóriine pôsobenie v kancelárii v KE. Viki nám počas uplynulého mesiaca pomáhala pri naštudovaní informácií o krajinách pôvodu našich klientov, ale aj pri konzultáciách v tábore v Humennom. 


Kontrolná návšteva z Ministerstva vnútra SR

Ministerstvo vnútra je jeden z našich najväčších donorov, pretože spracúva prostriedky Európskej únie určené na pomoc utečencom a zlepšovanie integrácie cudzincov. V piatok sme v nových priestoroch privítali kontrolnú návštevu z ministerstva, ktorá kontrolovala, ako realizujeme naše dva projekty - Právnu poradňu pre azyl a Kapacity. Na stretnutí sa zúčastnili aj naši partneri v projekte Kapacity - Elena Gallová Kriglerová z CVEK, Nina Galanská z Nadácie Milana Šimečku a Miška Lygová z o.z. Marginal. No a odporúčané čítanie na tento týždeň je tu:

Prečítajte si rozsudok Súdneho dvora Európskej únie vo veci C-82/16, ktorý sa týka zlúčenia rodiny v prípade ak má zároveň manžel/ka - cudzí štátny príslušník rozhodnutie o zákaze vstupu na územie. Súd rozhodol, že aj v takom prípade musí dotknutý štát posúdiť žiadosť o zlúčenie rodiny. Ide o veľmi dôležitý rozsudok pre mnohé zmiešané rodiny. 

Na blogu EJIL Analysis vyšiel zaujímavý blog o tom, že Medzinárodný súdny dvor má jurisdikciu konať aj vo veciach týkajúcich sa výkladu Dohovoru OSN o právnom postavení utečencov, táto však nikdy nebola využitá. O možnostiach takéhoto použitia píše autor Achilles Skordas tu.