Podporte nás

Pomôžte nám zlúčiť rozdelené rodiny - #GivingTuesday

#GivingTuesday je sviatok štedrosti, dávania a dobrovoľníctva. Je to deň, kedy sa po celom svete šíri dobro, nezištné dávanie a dobré skutky. Jedinečným spôsobom spája rôzne skupiny ľudí – neziskové organizácie, občianske združenia, firmy, rodiny aj jednotlivcov a povzbudzuje ich k prejavom štedrosti.


Originálnosť myšlienky dňa nezištného dávania a dobrých skutkov v kontraste k Black Friday, či Cyber Monday nás v Lige za ľudské práva oslovila a prvýkrát sme sa zapojili do tejto iniciatívy s výzvou “Pomôžte nám zlúčiť rozdelené rodiny”.
 
Stredobodom záujmu našej výzvy je konkrétne právo na rodinný a súkromný život, ktoré je univerzálnym právom všetkých, bez ohľadu na ich vek, štátnu príslušnosť, či sexuálnu orientáciu. Z našej právnej poradne však máme skúsenosti, že sa na nás často obracajú ľudia, ktorí sa chcú zlúčiť so svojimi manželmi alebo partnermi na Slovensku, avšak je to pre nich náročné, a preto potrebujú právnu pomoc. Ide o utečencov, cudzincov s udeleným pobytom v SR, ale tiež Slovákov a Slovenky, ktorí túžia žiť na Slovensku so svojím manželom/kou alebo partnerom/kou z cudziny. Nechcú viac než to, čo mnohí považujeme za samozrejmé a prirodzené. Právne podmienky, byrokratické prekážky, ako aj niekedy neprimerane prísna rozhodovacia prax zodpovedných orgánov, mnohým takýmto osobám bránia žiť na Slovensku. Proces zlúčenia rodiny trvá dlhé mesiace a niekedy až roky, odlúčené páry emočne trpia, a situácia negatívne ovplyvňuje aj ich deti. Páry rovnakého pohlavia majú situáciu sťaženú tým, že Slovensko neuznáva ich manželstvá či registrované partnerstvá.
 
V Lige za ľudské práva sa nám v minulosti podarilo pomôcť a úspešne zlúčiť viaceré rodiny. Pomáhali sme pani s dvomi maloletými deťmi, ktorá mala manžela s medzinárodnou ochranou na Slovensku, s ktorým sa chcela zlúčiť. Počas tohto komplikovaného procesu musela opakovane cestovať cez viaceré africké krajiny, aby získala pobyt pre seba a svoje deti na Slovensku, čo bolo nielen extrémne nebezpečné, ale aj finančne náročné. Rodina bola zlúčená nakoniec po takmer 9 rokoch.
 
Nedávno sme mali taktiež prípad rodinky, kde sa manželka s maloletou dcérkou, obe občianky Slovenskej republiky, chcela zlúčiť s manželom z tretej krajiny. Cudzinecká polícia však opakovane odmietala bezdôvodne pobyt jej manželovi udeliť. Až na základe už tretieho úspešného odvolania sa nám nakoniec podarilo pre manžela pobyt na Slovensku získať. Celé konanie trvalo dva a pol roka, ktoré maloleté dieťa strávilo v odlúčení od milujúceho otca.
 
Minulý rok sa nám taktiež podarilo v hodine dvanástej zabrániť odlúčeniu rodinky so štyrmi maloletými deťmi žijúcej na Slovensku. Obrátiť sme sa však museli až na Výbor OSN pre práva dieťaťa so sťažnosťou pre porušenie práv maloletých detí na dodržiavanie ich najlepšieho záujmu a ochranu ich rodinného života. Vďaka predbežnému opatreniu Výboru OSN pre práva dieťaťa nakoniec nedošlo k transferu detí do Holandska v zmysle Dublinského nariadenia a deťom bolo umožnené predbežne zostať na Slovensku s ich otcom. Na definitívny výsledok ich konania pred štátnymi orgánmi naďalej čakáme.
 
Ako možno vidieť, viaceré prípady zlúčenia rodiny si vyžadujú nielen právne poradenstvo, ale aj kvalifikované právne zastúpenie pred správnymi orgánmi a súdmi. V Lige za ľudské práva máme dlhoročnú expertízu v oblasti ochrany práva na rodinný a súkromný život, avšak chýbajú nám finančné prostriedky na jej komplexnejšie využitie. Pomôžte nám to zmeniť.  Podporte nás a rozdelené rodiny na ceste k tomu, čo považujeme za samozrejmé - k jednotnej rodine.  Urobiť tak môžete už v utorok 5.5. počas #GivingTuesday tu.

Z prostriedkov vyzbieraných počas #GivingTuesday budeme poskytovať ľuďom a rodinám usilujúcim sa o spoločný život na Slovensku bezplatné právne poradenstvo, ako aj zastupovanie v konaniach pred cudzineckou políciou, či iným orgánom štátu, a tiež sa budeme snažiť o zmenu a zjednodušenie právne náročného procesu zlúčenia rodiny.

Ďakujeme!