Podporte nás

Poskytovanie príspevku za ubytovanie odídencov z Ukrajiny sa predlžuje

Vláda SR odhlasovala predĺženie príspevku za poskytnutie ubytovania odídencom v súvislosti s vojnou na Ukrajine do 31. marca 2024.

Pri preplácaní nákladov za poskytnutie bytu nedošlo k zmene. Príspevok za ubytovanie v ubytovacích zariadeniach sa po novom poskytuje vo výške:

a) nákladov za lôžko vykázaných fyzickou osobou (FO) alebo právnickou osobou poskytujúcou ubytovanie v ubytovacom zariadení maximálne vo výške 12,00 eura za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá dovŕšila vek 15 rokov,

b) nákladov za lôžko vykázaných osobou poskytujúcou ubytovanie, maximálne vo výške 6,00 eura za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o FO, ktorá nedovŕšila vek 15 rokov.

Príspevok sa znížil približne o polovicu, došlo tiež k odstráneniu tzv. zvyšujúceho koeficientu (1,1 násobok nákladov na lôžko za noc). Príspevok za ubytovanie sa poskytuje za ubytovanie odídenca poskytnuté od 1. januára 2024 najdlhšie do 31. marca 2024.

Ďalšie informácie sú dostupné na webovej stránke vlády SR: www.rokovania.gov.sk/RVL/Material/29026/1.

-

Надання допомоги на проживання для біженців з України продовжено
 
Уряд Словаччини проголосував за продовження виплати допомоги на забезпечення житлом біженців у зв'язку з війною в Україні до 31 березня 2024 року.
 
У відшкодуванні витрат на забезпечення житлом змін не відбулося. Допомога на проживання тепер надається за тарифами:
 
(a) вартості одного ліжко-місця, заявленого фізичною особою (ФО) або юридичною особою, яка надає житло в закладі розміщення, але не більше 12,00 євро за ніч проживання особи, яка від'їжджає, якщо вона є фізичною особою, яка досягла 15-річного віку,
 
(б) вартості ліжко-місця, заявленого особою, що надає житло, але не більше 6,00 євро за ніч проживання для біженця, якщо вона є ФО, яка не досягла 15-річного віку.
 
Розмір допомоги було зменшено приблизно наполовину, а так званий підвищувальний коефіцієнт (1,1 вартості ліжко-місця за ніч) було скасовано. Допомога на проживання виплачується за житло, надане біженцям з 1 січня 2024 року максимум до 31 березня 2024 року.
 
Більш детальна інформація доступна на сайті Уряду Словацької Республіки: www.rokovania.gov.sk/RVL/Material/29026/1.