Podporte nás

Právna poradňa pre azyl v praxi: výsledky posledých 34 mesiacov

V Lige za ľudské práva poskytujeme bezplatné právne poradenstvo žiadateľom o azyl, utečencom, cudzincom s doplnkovou ochranou, cudzincom a obetiam trestných činov.

O tom, čo v praxi táto práca znamená, a tiež komu sme právne poradenstvo poskytli v poslednej dobe, sa môžete dočítať v tomto článku.
 
V nasledujúcom texte sme pre vás zhrnuli zaujímavé informácie o našej činnosti v rámci projektu Právnej poradne pre azyl za obdobie október 2016 – júl 2019).

 
Naše úspechy v číslach

  • Od  októbra 2016 do konca júla 2019 sme dokopy v 74 prípadoch priniesli azylovú vec klienta pred súd na posúdenie zákonnosti.
  • V 35 prípadoch sme uspeli pred súdom a jedenkrát sám Migračný úrad uznal chybu a vlastné rozhodnutie zrušil autoremedúrou, 
  • z úspešných prípadov - krát vyhovel správnej žalobe Krajský súd v Košiciach a 13-krát Krajský súd v Bratislave, 
  • napokon 16-krát našej kasačnej sťažnosti vyhovel Najvyšší súd SR
  • V 7 prípadoch sme vzali správnu žalobu alebo kasačnú sťažnosť späť a v 22 prípadoch naše opravné prostriedky pred súdom neobstáli.
  • Aktuálne máme 9 neskončených prípadov pred súdmi.Čo z toho vyplýva?

Z týchto údajov vyplýva, že naša úspešnosť je v prípade podania správnej žaloby na súd 62 %, ak porovnáme úspešné prípady proti neúspešným prípadom. Takmer v polovici prípadov (45 %) sme ale museli využiť kasačnú sťažnosť pred Najvyšším súdom (druhý stupeň súdneho prieskumu), aby sme prípad dotiahli do úspešného konca. 
 
Ak sa správny orgán domnieva, že ide o precedenčne významný prípad, môže naše víťazstvo na Krajskom súde napadnúť pred Najvyšším súdom. Takáto prax je skôr výnimočná, za spomínané obdobie sa tak stalo dvakrát a v oboch prípadoch sme naše súdne víťazstvá pred Najvyšším súdom obhájili.
 
Ak hovoríme o úspechu pred súdom, znamená to, že súd zrušil napadnuté rozhodnutie pre nezákonnosť a vrátil ho Migračnému úradu na nové posúdenie, často s inštrukciou čo má vykonať alebo ako niektoré čiastkové právne otázky posúdiť. Každý úspech našej žaloby zodpovedá záveru súdu, že Migračný úrad vo vzťahu k nášmu klientovi pochybil a konal v rozpore so zákonom (znepokojivé je, že za toto takmer trojročné obdobie to bolo až v 35 prípadov, t.j. v 62 % z nami napadnutých prípadov). Avšak, len v dvoch prípadoch za celé toto obdobie naše súdne víťazstvá pomohli klientom získať v novom konaní azyl. V ostatných prípadoch Migračný úrad žiadosti o azyl aj v novom konaní odmietol vyhovieť.
 
Za toto trojročné obdobie sme mali sedem prípadov, v ktorých sme sa na súd obracali opakovane, súdy nám dávali za pravdu, ale v novom konaní žiadosti pred Migračným úradom sme znovu neuspeli. V jednom z takýchto prípadov sme pred súdom už štvrtýkrát a prípad je bez konca od roku 2015. V druhom prípade, kde sa od roku 2016 usilujeme o získanie humanitárneho azylu pre zdravotne vážne hendikepovaného chlapca (v čase začatia konania mal chlapec 2 roky, v októbri už bude mať 5 rokov), sa chystáme na podanie štvrtej žaloby. Chlapec sa o uznanie jeho zdravotných dôvodov ako humanitných zo strany Migračného úradu domáha už viac ako polovicu svojho života. 
 
Projekt trvá od 04.11.2016 do 31.10.2019 a je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu, Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.