Podporte nás

Publikovali sme výročnú správu za rok 2019

Aký bol rok 2019 pre Ligu? Čo sa nám podarilo dosiahnuť a aké zmeny u nás nastali sa dočítate v našej výročnej správe za rok 2019.


Rok 2019 bol pre nás plný zmien, zážitkov, nových skúseností, zaujímavých projektov a v neposlednom rade úspechov. Stali sme sa jednou z 10 organizácií, ktoré v rámci jubilejného 10. ročníka získali za svoje dlhodobé úsilie Cenu Nadácie Orange. Ocenená bola naša odvaha zastávať sa utečencov, ktorých hlas vo verejnej diskusii nezaznieva, naše líderstvo, skutočný záujem o tému, ktorej sa venujeme a inovatívny prístup k riešeniam.

Pokračovali sme vo svojej ceste špecializovanej mimovládnej organizácie zameranej na právnu pomoc, pripomienkovanie zákonov a politík, osvetu a vzdelávanie v oblasti migrácie a integrácie cudzincov. Posilnili sme naše schopnosti o migrácii zrozumiteľne, kultivovane a pútavo komunikovať tak, aby mala verejnosť k dispozícii odborné informácie. Prinášali sme príbehy o skutočnom prínose cudzincov a cudziniek žijúcich medzi nami.

Od októbra 2019 dlhoročnú riaditeľku Zuzanu Števulovú vymenila právnička Barbora Meššová. Jej ambíciou je rozvíjať značku Ligy za ľudské práva ako tímu skvelých právničiek, dôsledných finančných koordinátorov a ďalších kreatívnych spolupracovníkov a spolupracovníčok v oblasti vzdelávania a komunikácie.

Viac sa už dočítate v našej novej výročnej správe, ktorú nájdete na stiahnutie v slovenskom a anglickom nižšie.

Za pomoc s jej prekladom do anglického jazyka vďačíme dobrovoľníkovi Jánovi Michalkovi. 

Aby sme mohli pokračovať aj naďalej v našej činnosti, potrebujeme Vašu pomoc. Podporiť nás môžete TU.

Dokumenty na stiahnutie

Výročná správa za rok 2019
PDF
cloud_download Stiahnuť
Annual Report
PDF
cloud_download Stiahnuť