Reakcia k úprave príspevkov za ubytovanie odídencov

Liga za ľudské práva v súvislosti s prijatou zmenou oceňuje, že nedošlo k najhoršiemu scenáru, na ktorý upozornila štát.
Bratislava 20. marca 2024 – Liga za ľudské práva v súvislosti s prijatou zmenou pri poskytovaní príspevkov za ubytovanie odídencov z Ukrajiny oceňuje, že nedošlo k najhoršiemu scenáru, na ktorý upozornila štát minulý týždeň.

Občianske združenie v súvislosti so zmenou v príspevkoch víta krok vlády predĺžiť vyplácanie príspevkov do 30. júna 2024. Príspevky sa budú poskytovať maximálne vo výške 6 eur za jednu noc ubytovania odídenca pre prevádzkovateľov ubytovacích zariadení (v rámci schémy Ministerstva dopravy SR) a vo výške 5 eur za jednu noc ubytovania odídenca v prípade vlastníkov bytov a rodinných domov, ktorí nepodnikajú (v rámci schémy Ministerstva vnútra SR).

Zároveň došlo k zníženiu príspevku pre právnické osoby, ktoré poskytujú bezodplatne ubytovanie odídencovi v nebytovej budove slúžiacej na krátkodobé ubytovanie, a to z 12 eur na 6 eur za jednu noc ubytovania odídenca. Podľa Ligy za ľudské práva naďalej platí, že výška príspevkov je nedostatočná, pretože často nepokrýva ani režijné náklady na prevádzku ubytovania.

Zmena zároveň nezohľadňuje situáciu zraniteľných osôb, ktoré si nie sú schopné zabezpečiť dostatočný príjem na pokrytie nákladov. V ohrození podľa združenia zostávajú osoby s vážnym zdravotným znevýhodnením a ich opatrovatelia, osamelí rodičia s malými deťmi, osamelí seniori, maloletí bez sprievodu či mnohodetné rodiny s malými deťmi. „Rozumieme zámeru štátu, aby odídenci, ktorí chcú zostať na Slovensku, mali motiváciu začleniť sa do bežného života a podieľať sa na zabezpečovaní základných životných potrieb aj z vlastných zdrojov, avšak opätovne upozorňujeme na nedostatky tohto riešenia,“ vysvetľuje Barbora Moravčíková, hlavná koordinátorka právnej pomoci v Lige za ľudské práva.

V rámci schémy Ministerstva vnútra SR takisto pretrváva problém so zákonnou podmienkou bezodplatnosti poskytovania ubytovania odídencom. To znamená, že aktuálny právny stav neumožňuje vlastníkom bytov a rodinných domov legálne od odídencov žiadať doplatky za ubytovanie popri poberaniu príspevkov od štátu. Výraznou zmenou bude vládou SR avizované poskytovanie príspevku od 1. júla 2024 len na 120 dní od prvého poskytnutia dočasného útočiska a po tejto dobe len v prípade tých odídencov, ktorí patria medzi zraniteľné osoby.

„Vláda sa odvoláva na adresnosť a udržateľnosť systému, ale zatiaľ nie je jasné, či štát plánuje posilniť personálne kapacity, aby mohol efektívne posudzovať zraniteľnosť a vyplácanie podpory,“ tvrdí programová riaditeľka Ligy za ľudské práva Miroslava Mittelmannová.

Slovensko má podľa čl. 13 tzv. smernice o dočasnej ochrane pozitívny záväzok zabezpečiť odídencom prístup k vhodnému ubytovaniu alebo peňažné prostriedky na jeho získanie.

Ministerstvo vnútra SR evidovalo k 17. marcu 2024 na území Slovenska 118 107 cudzincov s platným dočasným útočiskom. Počet ľudí pôvodom z Ukrajiny aktuálne žijúcich na Slovensku sa môže líšiť.

Občianske združenie Liga za ľudské práva poskytuje právnu pomoc cudzincom a utečencom na Slovensku od roku 2005. Ľudom z Ukrajiny pomáha v Asistenčnom centre pomoci v Bratislave a v Integračnom centre Košického kraja v Košiciach.

Kontakt pre médiá:
Tomáš Kušnír
Manažér komunikácie, Liga za ľudské práva
kusnir@hrl.sk, 0918 682 457