Podporte nás

Reakcia zástupcov občianskeho sektora na nepodložené útoky politikov o netransparentnom financovaní

Vyše 30 predstaviteľov tretieho sektora sa pridalo k spoločnému stanovisku o financovaní neziskového sektora a vplyvu zahraničia na jeho fungovanie.

Financie zo zahraničia boli v 90. rokoch výrazným zdrojom príjmov neziskového sektora na Slovensku. Aj práve vďaka nim sa nám podarilo posilniť občiansku spoločnosť a demokratické procesy. Slovensko sa ako liberálna demokracia priblížilo Európe, čo umožnilo našu integráciu do EÚ a NATO.

Podiel zahraničných zdrojov na celkovom financovaní tretieho sektora na Slovensku je však v súčasnosti vo výške okolo 6 %. Väčšinu z toho tvoria zdroje Európskych spoločenstiev, tzv. Nórske fondy a zdroje Európskeho združenia voľného obchodu. Uvedené údaje vychádzajú z oficiálnych štatistík Ministerstva financií SR a Štatistického úradu SR.

Mimovládne organizácie môžu mať rôzne podoby: nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie alebo neinvestičné fondy. Všetky druhy organizácií podliehajú slovenskej legislatíve a ich činnosť je regulovaná a kontrolovaná.  Organizácie musia dodržiavať zákon o účtovníctve a niektoré majú povinnosť poskytnuté financie transparentne zverejňovať vo svojich výročných správach. V prípade nadácii sú tieto výročné správy povinne auditované nezávislými certifikovanými audítormi.

Všetky informácie o financovaní mimovládnych organizácií sú v súčasnosti verejne dostupné. Požiadavky na sprehľadnenie financovania tretieho sektora preto vnímame ako búchanie na otvorené dvere.

Za Iniciatívu Chceme veriť:

 • Lenka Surotchak, výkonná riaditeľka, Nadácia Pontis
 • Zuzana Števulová, predsedníčka združenia, Liga za ľudské práva
 • Zuzana Wienk, riaditeľka, Aliancia Fair Play
 • Veronika Prachárová, projektová manažérka, Inštitút pre dobre spracovanú spoločnosť (SGI)
 • Ján Hargaš, výkonný riaditeľ, Slovensko Digital
 • Juraj Rizman, hovorca, Via Iuris
 • Ján Orlovský, riaditeľ Nadácie pre otvorenú spoločnosť

K stanovisku sa pripojili aj ďalšie osobnosti neziskového sektora

 • Marcel David Zajac, podpredseda, Rada vlády pre MVO
 • Zuzana Suchová, fundraiserka, Nadácia Cvernovka
 • Radana Deščíková, senior programová manažérka, Fond pre transparentné Slovensko v Nadácii Pontis
 • Boris Strečanský, senior expert, Centrum pre filantropiu n.o.
 • Magdaléna Rothová, riaditeľka, Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu (ACEC)
 • Andrea Cox, riaditeľka, OZ Digitálna inteligencia 
 • Laura Dittel, riaditeľka, Karpatská nadácia
 • Ondrej Gallo, riaditeľ, Nadácia pre deti Slovenska 
 • Peter Medveď, riaditeľ, Nadácia Ekopolis
 • Braňo Tichý, riaditeľ, Človek v ohrození
 • Martin Macko, výkonný riaditeľ, Iniciatíva Inakosť
 • Nina Galanská, riaditeľka, Nadácia Milana Šimečku
 • Martin Slávik, člen združenia, Living Memory
 • Janette Motlová, zakladateľka a trénerka, Od emócií k poznaniu,n.o. 
 • Ádám Pál, podpredseda, Diákhálózat - Študentská sieť 
 • Fedor Blaščák, Asociácia firemných nadácií a nadačných fondov
 • Ján Mazúr, Aliancia Stará tržnica
 • Gábor Bindics, Aliancia Stará tržnica
 • Ctibor Košťál, Inštitút pre dobre spracovanú spoločnosť (SGI)
 • Martin Kollárik, projektový manažér. Inštitút pre dobre spracovanú spoločnosť (SGI)
 • Richard Turcsányi, riaditeľ STRATPOL – Inštitút strategických politík n.o.
 • Daniel Kaba, riaditeľ, ADRA Slovensko
 • Ivana Kohutková, riaditeľka, Greenpeace Slovensko
 • Mária Sliacka, výkonná tajomníčka, Platforma MVRO
 • Zuzana Ambro, výkonná riaditeľka, Červený Nos Clowndoctors
 • Andrej Schulcz, riaditeľ, Slovenská debatná asociácia a predseda, Rada mládeže Slovenska
 • Vladimír Špánik, predseda, Združenie občanov miest a obcí (ZOMOS)
 • Sergej Kára, projektový riaditeľ, OZ Vagus
 • Grigorij Mesežnikov, Inštitút pre verejné otázky (IVO)
 • Ladislav Oravec

Dokumenty na stiahnutie

Infografika k financovaniu neziskoviek
PDF
cloud_download Stiahnuť