Podporte nás

SLOVENSKO NEREŠPEKTUJE PREDBEŽNÉ OPATRENIE VÝBORU OSN PRE ĽUDSKÉ PRÁVA

Slovensko sa chystá konať v rozpore s predbežným opatrením Výboru OSN pre ľudské práva, ktorý našej vláde 21. júna nariadil, aby pána Aslana Achmetoviča Jandieva, žiadateľa o azyl na Slovensku, nevydal do Ruska a počkala, kým jeho prípad prešetrí a rozhodne.
UPDATE - 16.7.2018

Dnes sme vydali novú tlačovú správu, ktorou žiadame, aby Ústavný súd SR ešte dnes zaujal stanovisko k vydaniu Aslana Jandieva na základe novej sťažnosti, ktorú pripravil Aslanov advokát Lukáš Opett. 

Okrem toho, v piatok Výbor OSN pre ľudské práva osobitným listom požiadal Slovensko, aby rešpektovalo predbežné opatrenie Výboru. 

Vyzývame slovenské štátne orgány, aby tak urobili a Aslana Jandieva predčasne nevydali. Tlačové správy a list Výboru OSN sú priložené.

 
Tlačová správa
 
V Bratislave dňa 13.7.2018
 
Liga za ľudské práva vyjadruje hlboké znepokojenie nad informáciami, podľa ktorých sa Slovensko rozhodlo vydať pána Aslana Achemetoviča Jandieva, žiadateľa o azyl na Slovensku, na trestné stíhanie do Ruska a to už v utorok, 17.7.2018.

V celej veci už 21. júna 2018 vydal Výbor OSN pre ľudské práva predbežné opatrenie, podľa ktorého sa má Slovensko zdržať vydania  p. Jandieva do Ruskej federácie počas konania pred Výborom. Výbor sa bude zaoberať tým, či nedochádza k porušeniu medzinárodného práva v prípade vydania p. Jandieva do Ruska, keďže mu tam hrozí mučenie. Výbor by mal zohľadniť aj okolnosť, že pán Jandiev požiadal na Slovensku o azyl, pričom o jeho azylovej žiadosti sa doposiaľ nerozhodlo a prípadným vydaním by azylové konanie stratilo zmysel.

Ak dôjde k vydaniu pána Jandieva, Slovensko tak bude konať v rozpore s týmto rozhodnutím a so žiadosťou Výboru OSN a teda aj v rozpore so svojimi vlastnými právnymi predpismi, podľa ktorých sme viazaný Medzinárodným paktom o občianskych a politickýchprávach a tento má prednosť pred slovenskými zákonmi. Slovensko uznáva príslušnosť Výboru dostávať a posudzovať oznámenia jednotlivcov pre porušenie a práv vyplývajúcich z Medzinárodného paktu o občianskych a politických právach už od roku 1991. Súčasťou tejto príslušnosti je aj možnosť vydať predbežné opatrenie, ktoré by mali zmluvné štáty Dohovoru – vrátane Slovenska- rešpektovať, keďže sa k tomu samé zaviazali. Opačné konanie by znamenalo vážne ohrozenie práv a ochrany nás všetkých, občanov SR, nielen pána Jandieva.

Preto vyzývame slovenské štátne orgány, aby sa zdržali konania smerujúceho k vydaniu pána Jandieva do Ruskej federácie do času, kým platí predbežné opatrenie Výboru a vyzývame slovenskú právnickú obec, aby sa k tejto výzve pridala v záujem zákonnosti, spravodlivosti a vlády práva.

Podrobnosti nájdete v priloženej tlačovej správe advokáta pána Jandieva, Lukáša Opetta.

Pre bližšie vyjadrenie a komentár kontaktujte prosím:
Zuzana Števulová, riaditeľka
0907652036, stevulova@hrl.sk
 
 

Dokumenty na stiahnutie

Tlačová správa advokátskej kancelárie Lukáša Opetta
PDF
cloud_download Stiahnuť
Predbežné opatrenie Výboru OSN
PDF
cloud_download Stiahnuť
Druhá tlačová správa Ligy vo veci Jandiev
PDF
cloud_download Stiahnuť
List Výboru OSN pre ľudské práva Slovensku
PDF
cloud_download Stiahnuť
Druhá tlačová správa advokáta k ústavnej sťažnosti
PDF
cloud_download Stiahnuť
Prehľad rešpektovania rozhodnutí Výboru OSN pre ľudské práva
PDF
cloud_download Stiahnuť