Podporte nás

Spolupracovali sme s Maďarským helsinským výborom

Naša riaditeľka, Miroslava Mittelmannová, vypracovala správu o Slovensku pre nový výskumný dokument zverejnený Maďarským helsinským výborom, ktorý upozorňuje na znepokojujúce praktiky nevykonávania rozsudkov v oblasti azylu a migrácie v Česku, Maďarsku, Poľsku, na Slovensku a v Slovinsku a na dôsledky pre právny štát.
Vychádzajúc zo znepokojujúcich zistení o nerealizovaní rozsudkov maďarskou vládou v štúdii Maďarského helsinského výboru (HHC) "Nevykonávanie rozsudkov domácich a medzinárodných súdov v Maďarsku”, sa nová štúdia zaoberá touto témou podrobnejšie, pričom sa zameriava len na oblasť migrácie a azylu a skúma, či sa tento jav vyskytuje aj v ostatných krajinách (medzi nimi aj Slovensko), ktoré praktikujú tvrdú protimigračnú politiku.
Silná protimigračná politika totiž zvyčajne vedie k nedodržiavaniu predpisov EÚ, dohovorov OSN, Európskeho dohovoru o ľudských právach a dokonca aj vnútroštátnych právnych predpisov. Zároveň je častokrát v rozpore s rozsudkami vydanými v tejto oblasti. Ukazuje sa, že správny výklad práva EÚ, resp. Európskeho dohovoru o ľudských právach alebo vnútroštátnych právnych predpisov nie je v súlade s takýmito politickými agendami. Čoraz častejšie nevykonávanie rozsudkov však poskytuje výkonnej moci ďalší čas na udržiavanie týchto politík.
Cieľom štúdie je upozorniť na znepokojujúce praktiky nevykonávania rozsudkov a na dôsledky pre právny štát, keďže výkon vnútroštátnych a medzinárodných súdnych rozhodnutí je jedným z jeho pilierov. Nevykonávaním sa zachovávajú nezákonné právne predpisy a postupy, ktorých dôsledky vážne zasahujú do práv veľmi zraniteľného obyvateľstva a ponechávajú ho bez účinnej nápravy.

Celú štúdiu si môžete v angličtine prečítať tu.