Podporte nás

Ukončili sme projekt Klinika azylového práva v praxi

Nadácia Tatra banky podporila projekt Klinika azylového práva v praxi, ktorý sme realizovali od 01.10.2018, a v týchto dňoch ho finalizujeme. 

Medzi ciele projektu sme si stanovili skvalitnenie metód vedenia Kliniky azylového práva na Právnickej fakulte Trnavskej univerzite v Trnave, tak, aby boli v súlade so svetovými trendami, a aby študenti boli vzdelávaní na porovnateľnej úrovni s inými štátmi, najmä Európskej únie a Spojených štátov amerických. Za tým účelom sme pripravili novú metodiku vedenia Kliniky azylového práva, ktorá odzrkadľuje najmodernejšie trendy učenia, a to pokiaľ ide o metódy a formu výučby, a rovnako sme vypracovali materiál nazvaný Zásady práce študentov Kliniky, ktorý upravuje zásady poskytovania právnej pomoci a iných služieb žiadateľom o azyl, azylantom a osobám s doplnkovou ochranou. Vzhľadom na množstvo zaujímavých informácií, ku ktorým sme sa v rámci realizácie tohto projektu dostali, pripravili sme aj Výstup z projektu, ktorý obsahuje jednak všeobecné informácie o tom, čo je to klinické vzdelávanie, ako aj podklady z osobných návštev na zahraničných univerzitách, kde sme mali možnosť pozorovať výučbové metódy Kliník azylového práva.

Osobné návštevy Kliník azylového práva v zahraničí umožnili vyučujúcej ako aj právničke Ligy za ľudské práva, ktorá sa študentom venuje počas praktickej časti výučby, získať nové kontakty v zahraničí, čo smerom do budúcna otvára aj možnosti ďalšej spolupráce s klinikami z iných krajín. 

Pri príprave výstupov projektu sme sa inšpirovali predovšetkým výučbovými metódami kliník v Českej republike (v Prahe a Brne), Holandska (Vrije University, Amsterdam), a univerzít v Gente, Sussexe, Turíne, a v USA (vo Washingtone a v New Yorku). 

Výstupy projektu sme prezentovali dňa 6.11.2019 na Dni právnych kliník na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. 
Daný projekt nám umožnil pripraviť návrh na zreformovanie Kliniky azylového práva na Právnickej fakulte TU. Navrhujeme rozčlenenie teoretickej a praktickej výučby azylového práva tak, aby bol na PF TU vytvorený nový teoretický predmet "Azylové právo", ktorého absolvovanie by bolo podmienkou pre zapísanie si predmetu Klinika azylového práva, ktorá by sa zameriavala na praktickú výučbu - prácu na prípadoch, v spolupráci s OZ Liga za ľudské práva, napokon tiež navrhujeme smerom do budúcnosti vytvorenie voliteľného predmetu "Simulovaný súdny proces v azylovom práve".

Nadácii Tatra banka ďakujeme za možnosť rozšíriť si obzory a navštíviť Právnické fakulty v zahraničí a priniesť na Slovensko inšpirácie a nové nápady na skvalitnenie výučby súčasnej Kliniky azylového práva na PF TU.  

Dokumenty na stiahnutie

Zasady prace studentov Kliniky
PDF
cloud_download Stiahnuť
Vystup projektu
PDF
cloud_download Stiahnuť
Metoda Kliniky azyloveho prava
PDF
cloud_download Stiahnuť