Podporte nás

VLÁDA SCHVÁLILA NOVÚ MIGRAČNÚ POLITIKU S VÝHĽADOM DO ROKU 2025

V stredu, 8. septembra 2021, schválila vláda novú Migračnú politiku SR s výhľadom do roku 2025.
V Lige za ľudské práva sme aktívne pripomienkovali pôvodný návrh, ktorý bol v medzirezortnom pripomienkovom konaní ešte v septembri 2020. V marci 2021 dokument uviazol na vláde a smeroval na prerokovanie na koaličnú radu, no bez zjavného výsledku. O čom sa rokovalo na koaličnej rade a čo politikom a političkám v predloženej migračnej politike prekážalo alebo chýbalo, sa môžeme iba domnievať.

Vďaka zvýšenej pozornosti médií k otázke migrácie v súvislosti so situáciou v Afganistane sa téma schválenia Migračnej politiky znova dostala do pozornosti koaličných strán a premiéra Eduarda Hegera a nakoniec bol dokument schválený. 

"Schválenie migračnej politiky je dobrou správou, rovnako ako skutočnosť, že úrady vypočuli niektoré naše pripomienky. V pôvodnom dokumente nebola ani zmienka o centralizovanom úrade pre agendu migrácie, integrácie a azylu, napriek tomu, že programové vyhlásenie vlády sa zaviazalo k prehodnoteniu tejto myšlienky. Zriadenie Imigračného a naturalizačného úradu dlhodobo podporujeme, nakoľko by priniesla potrebnú pozornosť tejto téme na centrálnej úrovni, a nielen migráciu, ale aj integráciu by štát mohol efektívnejšie riadiť. Oceňujeme preto, že schválená politika indikuje záujem na strane vlády SR podrobiť myšlienku zriadenia takéhoto centralizovaného úradu dôkladnej analýze tak aby z jeho zriadenia benefitovala spoločnosť aj prisťahovaní cudzinci." hovorí riaditeľka Ligy za ľudské práva, Barbora Meššová. 

Pozitívne je, že schválená politika sa jasne prihlásila k našim medzinárodným aj európskym záväzkom v oblasti migrácie, prijímania utečencov aj integrácie. Vláda cítila potrebu zvýrazniť, že najvyššou prioritou na všetkých úrovniach rokovaní o reforme Spoločného európskeho azylového systému zostáva cieľ zabrániť schváleniu systému povinného premiestňovania (relokácie) žiadateľov o azyl.
Vláda SR sa však na základe dobrovoľnosti aktívne prihlásila k prejavom solidarity prostredníctvom k iných humanitárnych riešení, či už formou humanitárneho transferu, presídľovania ohrozených osôb z tretích krajín alebo relokácií z iných členských krajín EÚ, samozrejme s ohľadom na vnútroštátne kapacity.

Pre všetkých cudzincov a cudzinky žijúcich na Slovensku majú veľký význam časti týkajúce sa prístupu k integrácii. Nová migračná politika do veľkej miery v tejto oblasti kopíruje predchádzajúci dokument. Slovensko sa prikláňa k integračnému modelu, ktorý je založený na dodržiavaní slovenskej legislatívy, rešpektovaní kultúrnych reálií, jazyka a tradícií SR cudzincami.
Usiluje o opatrenia, ktoré umožnia cudzincom zaradiť sa na pracovný trh, ovládať štátny jazyk, mať prístup k vzdelaniu, zdravotnej starostlivosti, sociálnym službám, bývaniu, umožňuje ich účasť na občianskom a politickom živote a prístup k štátnemu občianstvu Slovenskej republiky.

Keďže z dokumentu vypadla časť týkajúca sa možnosti ponechať cudzincom právo na uznanie ich kultúrnych špecifík, môžeme skonštatovať, že tento bod bol zrejme zdrojom obáv.

"Schválená migračná politika vytvára základný rámec pre uľahčenie príchodu zahraničných zamestnancov a podnikateľov, najmä v sektoroch s nedostatkom pracovnej sily, ale a študentov a akademikov, ktorí sú kľúčoví pre rozvoj vysokého školstva, vedy a výskumu v SR. Jej tézy sú však veľmi všeobecné, a budeme zvedaví na to, ako sa ich podarí uviesť do života, nakoľko o prácu kvalifikovaných migrantov už dlhodobo neúspešne súťažíme s okolitými krajinami." zhodnotila na záver Barbora Meššová.


K tejto téme sa naša riaditeľka už pred časom (26.8.2021) vyjadrila aj pre Rádiožurnál RTVS jej vyjadrenie nájdete od 3:20min tu.

Schválený dokument nájdete tu