Podporte nás

Výzva pre politikov a političky ku komunikácii témy migrácia nielen v kampani

S prichádzajúcimi voľbami pritvrdzuje slovník politikov- a to najmä v spojitosti s cudzincami. Nechceme sa pozerať na to ako predvolebný boj negativizuje verejnú mienku pred voľbami a aj po voľbách. Preto sme spoločne so Slovenskou katolíckou charitou a ďalšími organizáciami  pracujúcimi s cudzincami, vydali túto výzvu:

Odmietame, aby politici zneužívali migráciu ako tému nielen v kampani.

 

Politici by mali ísť príkladom a odmietnuť akékoľvek prejavy dehumanizačnej povahy

 

Výzva politicky aktívnym občanom a občiankam:


Slovenská katolícka charita spolu s Ligou za ľudské práva spolu s ďalšími nižšie podpísanými organizáciami, ktoré pracujú na Slovensku s cudzincami, vyzývajú politikov a političky na všetkých úrovniach, aby sa vyvarovali šírenia neopodstatneného strachu z migrácie, a aby sa o tejto téme vyjadrovali spôsobom, ktorý chráni ľudskú dôstojnosť každého človeka, vrátane utečencov a migrantov.

Chceme poprosiť tých, ktorí majú vplyv na verejnú mienku, aby vo svojich vyjadreniach súvisiacich s migračnými témami používali len fakty overené odborníkmi a vyhýbali sa nepravdivým alebo skresleným informáciám.

Obraciame sa na politických predstaviteľov so žiadosťou, aby nepoužívali prejavy dehumanizačnej povahy, či už vizuálnej alebo slovnej, na adresu migrantov a utečencov. Každý človek, bez ohľadu na farbu pleti, náboženstvo, pohlavie či krajinu pôvodu má rovnakú ľudskú dôstojnosť.

Vyzývame tiež k dôslednosti a opatrnosti pri používaní pojmov súvisiacich s migráciou. Zamieňanie pojmov „utečenec“ a „migrant“ vedie k nedorozumeniam. Utečenci sú migranti, ktorých odchod z domoviny nebol dobrovoľný ani plánovaný, a návrat domov by pre nich mohol byť nebezpečný. K ich ochrane sa Slovenská republika zaviazala podpísaním Ženevského dohovoru OSN z roku 1951.

Ani pojem migrant by nemal byť démonizovaný. Každý človek sa príležitostne stáva migrantom z rôznych dôvodov. Desaťtisíce zahraničných pracovníkov, najmä z Ukrajiny a Srbska, platia na Slovensku odvody a dane. Už dnes migranti pomáhajú preklenúť akútny nedostatok ľudských zdrojov, napr. v našich nemocniciach a zdravotníckych zariadeniach, ale aj v doprave, IT priemysle a službách.

Na Slovensku žijú cudzinci z vyše stovky rôznych krajín, ktorí tu vytvárajú ekonomické a iné hodnoty. Ďalším nesprávnym pojmom je „nelegálny migrant”. Žiaden človek vo svojej podstate nemôže byť nelegálny. Nelegálne môže byť iba jeho konanie. Prekročenie hraníc bez potrebných dokladov alebo oprávnenia nie je kriminálnym trestným činom. Namiesto slova nelegálny je preto vhodnejšie používať pojem „neregulárni alebo nedokumentovaní migranti“.

Prihovárame sa všetkým politikom a političkám, aby verejný diskurz o migrácii, nielen teraz pred voľbami, ale celkovo, prebiehal bez prehnaných emócií a diskutovalo sa rovnako vecne ako pri iných politikách; objektívne, otvorene a za rešpektovania našich humanitárnych a medzinárodných záväzkov. Zároveň, aby používali komunikačný jazyk, ktorý utečencov ani migrantov neoberá o ľudskú dôstojnosť.
Dňa 25. februára 2020

Kontakty pre politické strany a médiá: Monika Molnárová, Slovenská katolícka charita , molnarova@charita.sk, 0904 040 561 Barbora Meššová, Liga za ľudské práva, messova@hrl.sk, 0915144375

Signatári:
 • 1. Slovenská katolícka charita
 • 2. Liga za ľudské práva
 • 3. Nadácia Milana Šimečku
 • 4. Sme Spolu o.z. / Ukraine-Slovakia SOS
 • 5. Islamská nadácia na Slovensku
 • 6. ETP Slovensko – Centrum pre udržateľný rozvoj
 • 7. Mareena
 • 8. Marginal, o.z.
 • 9. Centrum pre výskum etnicity a kultúry
 • 10. Nadácia Pontis
 • 11. Inštitút pre komunikáciu a migráciu
 • 12. Slovenská humanitná rada