Podporte nás

Riadenie a kontrola

Správna rada

Správna rada je poradný a kontrolný orgán združenia. Členmi a členkami správnej rady sú:

Victor Breiner
Barbora Meššová
Alexandra Malangone

Členov správnej rady volí valné zhromaždenie. Správna rada volí a odvoláva predsedu združenia. 


Vedenie

Hlavné vedenie ligy tvorí:

Zuzana Kažimírová - finančná riaditeľka
Miroslava Mittelmannová - programová riaditeľka


Valné zhromaždenie

Všetci členovia Ligy za ľudské práva tvoria spoločne valné zhromaždenie. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia, volí a odvoláva členov správnej rady.