Podporte nás

Vízia a misia

Liga za ľudské práva od roku 2005 podporuje utečencov a cudzincov na Slovensku

Pozrite si krátke video o našej činnosti:


 

Naša vízia

Veríme, že Slovensko môže byť novým domovom pre utečencov a poskytnúť ženám, mužom a deťom v ohrození bezpečie, stabilitu a nový začiatok. Z našich skúseností vieme, že utečenci z rôznych krajín našli na Slovensku pokoj a nový začiatok a začlenili sa do našej spoločnosti. Na tejto ceste im pomohlo množstvo Slovákov a Sloveniek a my veríme, že otvorených ľudí, ktorí chcú pmôcť, je v našej krajine veľmi veľa. Preto sa ich snažíme vyhľadať, osloviť a zapojiť s cieľom ukázať, ako sa to dá. 
 

Naša misia

Veríme v ľudské práva a ich univerzálnosť, hodnoty ľudskej dôstojnosti a rovnosti. Preto presadzujeme transparentnú, dôstojnú a zodpovednú migračnú, azylovú a integračnú politiku a snažíme sa o posilňovanie postavenia cudzincov a utečencov. 

Pri našej práci vychádzame z dôvery v pozitívne prínosy migrácie a rôznorodosti v spoločnosti.
 

Čo robíme

Sme organizácia, ktorá kombinuje poskytovanie priamych služieb – kvalitnej a bezplatnej právnej pomoci utečencom a migrantom, s advokáciou a strategickou litigáciou v oblasti tvorby, presadzovania a uplatňovania migračnej, azylovej a integračnej politiky SR. Zároveň sa snažíme o osvetu smerom k spoločnosti, a rôznym profesiám, ktoré s cudzincami pracujú, a o výchovu a vzdelávanie novej generácie mladých právnikov v oblasti azylového a migračného práva (Kliniky azylového práva na Právnickych fakultách Trnavskej univerzity a Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach).

Liga za ľudské práva sa pioniersky podieľa na otváraní viacerých tém v oblasti migrácie a azylu na Slovensku:

  • precedenčné prípady na slovenských či medzinárodných súdoch,
  • ​právna pomoc žiadateľom o azyl, zaisteným cudzincom, v rodinných a pracovnoprávnych veciach, a obetiam obchodovania s ľuďmi,
  • integrovanie poznatkov z právnej a lingvistickej antropológie,
  • pripomienkovanie a presadzovanie zmien v legislatíve, praxi a politikách, advokačné aktivity,
  • zapojenie cudzincov a utečencov do tvorby verejných politík,
  • aktivizácia a budovanie kapacít samospráv pri miestnej integrácii cudzincov, 
  • osveta smerom k spoločnosti a rôznym profesiám, ktoré s cudzincami pracujú.
Prečítajte si aj naše výskumy a analýzy.

Pozrite si video, kde naša bývalá riaditeľka hovorí o Lige, jej činnostiach a financovaní:


Stanovy

Sme občianske združenie a naším základným dokumentom sú stanovy. Ich aktuálny text si môžete prečítať nižšie. Stanovy upravujú to, kto môže byť členom, kto rozhoduje o prijatí členov, aké sú naše riadiace orgány a kto ich volí. Ak sa chceš stať členom Ligy za ľudské práva, napíš nám na hrl@hrl.sk

Dokumenty na stiahnutie

Stanovy Ligy za ľudské práva (pôvodné)
PDF
cloud_download Stiahnuť
Dodatok č. 1 k stanovám (zmena adresy)
PDF
cloud_download Stiahnuť
Dodatok č. 2 k stanovám Ligy za ľudské práva
PDF
cloud_download Stiahnuť
Úplné znenie stanov LZĽP po dodatku č. 2 (2021)
PDF
cloud_download Stiahnuť
Utečenci u prezidenta Utečenci u prezidenta Liga na Pohode Liga na Pohode Human Rights Defender of the Year 2013 Human Rights Defender of the Year 2013 Koncert Vyzva k ludskosti Koncert Vyzva k ludskosti Cena Človeka v ohrození 2015 Cena Človeka v ohrození 2015 Liga a utečenci na Trnavskom rýnku 2015 Liga a utečenci na Trnavskom rýnku 2015