Podporte nás

Vízia a misia

Liga za ľudské práva od roku 2005 podporuje utečencov a cudzincov na Slovensku

Pozrite si krátke video o našej činnosti:


 

Naša vízia

Veríme, že Slovensko môže byť novým domovom pre utečencov a poskytnúť ženám, mužom a deťom v ohrození bezpečie, stabilitu a nový začiatok. Z našich skúseností vieme, že utečenci z rôznych krajín našli na Slovensku pokoj a nový začiatok a začlenili sa do našej spoločnosti. Na tejto ceste im pomohlo množstvo Slovákov a Sloveniek a my veríme, že otvorených ľudí, ktorí chcú pmôcť, je v našej krajine veľmi veľa. Preto sa ich snažíme vyhľadať, osloviť a zapojiť s cieľom ukázať, ako sa to dá. 
 

Naša misia

Veríme v ľudské práva a ich univerzálnosť, hodnoty ľudskej dôstojnosti a rovnosti. Preto presadzujeme transparentnú, dôstojnú a zodpovednú migračnú, azylovú a integračnú politiku a snažíme sa o posilňovanie postavenia cudzincov a utečencov. 

Pri našej práci vychádzame z dôvery v pozitívne prínosy migrácie a rôznorodosti v spoločnosti.
 

Čo robíme

Sme organizácia, ktorá kombinuje poskytovanie priamych služieb – kvalitnej a bezplatnej právnej pomoci utečencom a migrantom, advokáciu a strategickú litigáciu v oblasti tvorby, presadzovania a uplatňovania migračnej, azylovej a integračnej politiky SR. Zároveň sa snažíme o výchovu a vzdelávanie novej generácie mladých právnikov v oblasti azylového a migračného práva a vedieme Kliniku azylového práva na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity. 

Liga za ľudské práva sa pioniersky podieľa na otváraní viacerých tém v oblasti migrácie a azylu na Slovensku:

  • ochrana práv maloletých bez sprievodu a výskum o krajinách pôvodu žiadateľov o azyl (Katarína Fajnorová)
  • precedenčné prípady na slovenských či medzinárodných súdoch (tím právničiek a spolupracujúca advokátka Miroslava Mittelmannová)
  • právna pomoc obetiam obchodovania s ľuďmi (Alexandra Malangone)
  • integrovanie poznatkov z právnej a lingvistickej antropológie (Helena Tužinská)
  • rozvíjanie právnej pomoci cudzincom žijúcim na Slovensku (Zuzana Bargerová) 
  • rozvíjanie individuálnej sociálnej práce s utečencami (Katarína Marinová)
Prečítajte si aj naše výskumy a analýzy.

Pozrite si video, kde naša riaditeľka hovorí o Lige, jej činnostiach a financovaní:

Stanovy

Sme občianske združenie a naším základným dokumentom sú stanovy. Ich aktuálny text si môžete prečítať nižšie. Stanovy upravujú to, kto môže byť členom, kto rozhoduje o prijatí členov, aké sú naše riadiace orgány a kto ich volí. Ak sa chceš stať členom Ligy za ľudské práva, napíš nám na hrl@hrl.sk

Dokumenty na stiahnutie

Dodatok 6
PDF
cloud_download Stiahnuť
Dodatok 3 - 5
PDF
cloud_download Stiahnuť
Stanovy Ligy za ľudské práva
PDF
cloud_download Stiahnuť
Utečenci u prezidenta Utečenci u prezidenta Liga na Pohode Liga na Pohode Human Rights Defender of the Year 2013 Human Rights Defender of the Year 2013 Koncert Vyzva k ludskosti Koncert Vyzva k ludskosti Cena Človeka v ohrození 2015 Cena Človeka v ohrození 2015 Liga a utečenci na Trnavskom rýnku 2015 Liga a utečenci na Trnavskom rýnku 2015