Podporte nás

Pravidlá používania stránky

Ďakujeme Vám za návštevu webstránky občianskeho združenia Liga za ľudské práva (ďalej len "stránka") a za preštudovanie týchto pravidiel používania stránky (ďalej len "pravidlá"). Používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s pravidlami, ktoré sú popísané nižšie. Dovoľujeme si Vás upozorniť na skutočnosť, že tieto pravidlá môžeme priebežne meniť a upravovať. O zásadných zmenách Vás budeme informovať na tejto stránke. Odporúčame Vám ale, aby ste tieto Pravidlá kontrolovali a čítali pravidelne, aby ste boli informovaní o ich aktuálnej verzii. V prípade ak budete pokračovať v používaní tejto stránky, znamená to, že súhlasíte s aktuálnym znením pravidiel. 

O poskytovaných informáciách a zodpovednosti

Liga za ľudské práva je občianske združenie, ktoré poskytuje konzultácie v oblasti právnych predpisov upravujúcich migráciu, azyl a získavanie štátneho občianstva SR.

Informácie, ktoré sa nachádzajú na tejto stránke majú všeobecný informačný charakter a nemožno ich považovať za záväzné právne rady. Liga za ľudské práva o.z. negarantuje úplnosť a správnosť zverejnených informácií a nenesie právnu zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym použitím informácií na tejto stránke. 

V prípade ak chcete konzultovať individuálny prípad, obráťte sa na nás osobne, navštívte Centrum právnej pomoci alebo advokáta/ku

Ochrana osobných údajov 

Jediné osobné údaje, ktoré o Vás zbierame sú tie, ktoré nám poskytnete ak vyplníte formulár v Online právnej poradni, alebo ak požiadate o získavanie aktuálnych informácií z Ligy za ľudské práva prostredníctvom Vášho čísla alebo emailu. 

Táto stránka používa aj cookies a ďalšie online nástroje s cieľom zlepšovať Vašu užívateľskú skúsenosť. Informácie, ktoré získame nepredávame, neposielame ani nesprístupňujeme tretím stranám pre komerčné účely a snažíme sa čo najlepšie o ich ochranu pred stratou alebo zneužitím. 

Stránka je registrovaná na Slovensku. V prípade, ak sa nachádzate mimo územia SR, zoberte na vedomie, že používanie tejto stránky sa riadi slovenským právnym poriadkom. 

Duševné vlastníctvo

Všetok materiál, ktorý táto stránka obsahuje je duševným vlastníctvom Ligy za ľudské práva, o.z. Používať tento materiál môžete len za podmienok stanovených právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

Otázky

V prípade ak máte akékoľvek otázky k používaniu tejto stránky, napíšte nám na hrl@hrl.sk