Pravidlá používania stránky

Pravidlá používania stránky
Ďakujeme Vám za návštevu webstránky občianskeho združenia Liga za ľudské práva (ďalej len "stránka") a za preštudovanie týchto pravidiel používania stránky (ďalej len "pravidlá"). Používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s pravidlami, ktoré sú popísané nižšie. Dovoľujeme si Vás upozorniť na skutočnosť, že tieto pravidlá môžeme priebežne meniť a upravovať. O zásadných zmenách Vás budeme informovať na tejto stránke. Odporúčame Vám ale, aby ste tieto Pravidlá kontrolovali a čítali pravidelne, aby ste boli informovaní o ich aktuálnej verzii. V prípade ak budete pokračovať v používaní tejto stránky, znamená to, že súhlasíte s aktuálnym znením pravidiel.

Informácie, ktoré sa nachádzajú na tejto stránke majú všeobecný informačný charakter a nemožno ich považovať za záväzné právne rady. Liga za ľudské práva o.z. negarantuje úplnosť a správnosť zverejnených informácií a nenesie právnu zodpovednosť za škody spôsobené nesprávnym použitím informácií na tejto stránke.

V prípade, ak chcete konzultovať individuálny prípad, obráťte sa na nás osobne, navštívte Centrum právnej pomoci alebo advokáta/ku.

Duševné vlastníctvo
Materiál, ktorý táto stránka obsahuje, je duševným vlastníctvom Ligy za ľudské práva. Používať tento materiál môžete len za podmienok stanovených právnymi predpismi Slovenskej republiky.