Podporte nás

Tímea Lazorčáková

Dobrovoľníčka

Tímea Lazorčáková má 26 rokov, vyštudovala Právnickú fakultu Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach, kde aktuálne pôsobí ako interná doktorandka pre oblasť medzinárodného práva. Vo svojej výskumnej činnosti sa zameriava na postavenie mimovládnych organizácií v súčasnom medzinárodnom práve. Je absolventkou azylovej kliniky a absolvovala aj stáž na Inštitúte pre medzinárodné právo v Ljubljane. Zaujíma sa o ľudské práva, životné prostredie a verejné dianie. V Lige nám pomáha s rešeršiou v rozsudkoch a právnych dokumentov, ale aj s prekladomi do angličtiny alebo z angličtiny do slovenčiny.