Podporte nás

Články

Kultúrna mediácia na Slovensku

V rámci projektu KapaCITY si kultúrna mediátorka Anna Barseghyan pripravila článok, v ktorom sa venuje téme kultúrnej mediácie, rozoberá aké sú úlohy kultúrneho mediátora, ponúka desatoro odporúčaní pre kultúrnych mediátorov a rozhovory s viacerými kultúrnymi mediátormi pôsobiacimi na Slovensku a mimovládnymi/medzivládnymi orgnizáciami, ktoré kultúrnych mediátorov v rámci svojej činnosti využívajú. V článku je taktiež možné nájsť Kultúrny mediátor - všeobecná príručka - dokument, ktorý publikovala HRL.Čo so sebou prináša nový Pakt o migrácii a azyle?

Európska komisia zverejnila 23. septembra 2020 dlho očakávaný Pakt o migrácii a azyle, ktorým sa stanovujú rámce migračnej a azylovej politiky EÚ na nasledujúcich päť rokov. Nový Pakt pozostáva z piatich legislatívnych návrhov a štyroch odporúčaní Komisie. Nový Pakt by mal predstavovať, podľa Komisie, „nový začiatok“ v oblasti azylovej a migračnej politiky EÚ, ktoré by mali byť založené na ľudskom a humánnom prístupe. Pakt si stanovuje za cieľ obnovenie dôvery medzi členskými štátmi, posilnenie odolnosti Európy a „zmenu paradigmy“ v spolupráci s krajinami, ktoré nie sú členmi EÚ. V článku sa dočítate, či návrhy dokážu naplniť svoje očakávania, aké sú výzvy spojené s implementáciou nových návrhov v praxi a akým oblastiam sa Pakt primárne venuje. 

 

Testovanie netestovateľného. Hľadanie útočiska z dôvodu homofóbie.

Preklad článku s názvom "Testing the untestable: The CJEU’s decision in Case C-473/16, F v Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal", ktorý pôvodne vyšiel v angličtine na blogu EDAL, a ktorý sumarizuje hlavné rozsudky týkajúce sa rozhodovacej praxe pri overovaní, či je žiadateľ o azyl LGBTIQ.