Podporte nás

Dajme šancu utečencom I

Projekt sme realizovali od 1.4.2017 do 31.12.2017

Projekt je podporený Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie č. D161/2017/13.

Hlavným cieľom nášho projektu je zlepšiť informovanosť verejnosti o utečencoch žijúcich na Slovensku a aj podpora samotných utečencov a cudzincov.

Aktivity, ktoré zrealizujeme sú:

1. Spoznajme utečencov

Cieľom tejto aktivity je umožniť verejnosti spoznať konkrétnych utečencov alebo cudzincov žijúcich na Slovensku a získať objektívne informácie o migrácii.  Natočili sme krátke videá so skutočnými ľuďmi, ktorí u nás získali azyl alebo doplnkovú ochranu, a ktoré sú k dispozícii online ako súčasť nášho e-learningu.V rámci projektu sme zorganizovali tieto workshopy:

  1. Workshop o právach utečencov a právach detí pre mladých lídrov pre komunitné centrum Haliganda
  2. Prezentácia e-learningu na seminári OZ Marginál o integrácii v Košiciach, pre štátnu správu, samosprávu, NGOs a utečencov v Košiciach.
  3. V novembri sme sa zúčastnili diskusie so študentmi práva na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach a so študentmi Gymnázia Alejová v Košiciach, kde sme prezentovali elearning a videá pre študentov.
  4. Minitrh sociálnych inovácií 13.10.2017 v Košiciach v Tabačke, kde sme prezentovali náš e-learning a video s Marynou z Košíc.
  5. Pri príležitosti Dňa utečencov 20.6.2017 sme spolu s utečenkyňou Naimou pripravili workshop pre študentov OA Levice, o ktorom si môžete prečítať napríklad v Školskom servisev Učiteľských novinách
  1. V spolupráci s Akadémiou Policajného zboru sme pripravili workshop pre študentov APZ (29.9.2017), ktorý si vybrali odbor hraničná a cudzinecká polícia a vo svojej kariére sa tak môžu k elearninigu v budúcnosti kedykoľvek vrátiť a využiť ho.
  2. V spolupráci so Slovenským skautingom pripravila Zuzana Števulová workshop aj pre skautov v rámci pravidelného Skautského sympózia 2017 v Žiline (21.10.2017), kde predstavila elearning a videá a hovorila so skautmi o integrácii utečencov na Slovensku.
  3. Napokon, 23.11.2017 sme pripravili workshop a diskusiu pre študentov Gymnázia Viliama Paulinyho-Tótha v Martine, kde Zuzana Števulová hovorila o integrácii utečencov, ich živote na Slovensku, videách a elearningu. 

V rámci projektu sme v spolupráci s Rádiom Slovensko v Košiciach pripravili krátke vstupy o utečencoch a migrantoch, môžete si ich vypočuť tu:
Fórum o integrácii
Príbeh o migrantoch časť 1.
Príbeh o migrantoch časť 2.
Príbeh o migrantoch časť 3.
Príbeh o migrantoch časť 4. 
Príbeh o migrantoch časť 5.
Ukrajinské Vianoce
Poľské Vianoce
 

2. Fórum integrácie 2017

Integračné fórum ako stretnutie odborníkov v oblasti migrácie a integrácie organizujeme už od r. 2013. Je to jediná aktivita svojho druhu na Slovensku, kde sa stretnú odborníci zo štátnej správy, samosprávy, mimovládnych organizácií, zástupcovia utečencov a rôzni ďalší odborníci a diskutujú o konkrétnych aktuálnych témach týkajúcich sa migrácie a integrácie. Našim cieľom je vždy to, aby sme prepojili nielen slovenských expertov, ale aj ľudí venujúcich sa téme minimálne z krajín V4 a tiež to, aby sme priniesli aj rôznorodé inšpirácie z aktivít realizovaných v zahraničí. V r. 2016 na Fóre vystúpili odborníci z USA alebo starosta poľského mesta Slupsk, ktoré prijalo prvú integračnú stratégiu ako súčasť plánu rozvoja mesta. Pravidelným výstupom z Fóra sú aj odporúčania expertov a konkrétne návrhy na zlepšenie aktuálnej praxe v oblasti migrácie a integrácie.

Ročník 2017 sme zorganizovali v Košiciach a informácie o ňom nájdete v tejto sekcii.

Výstupom Fóra integrácie 2017 sú aj Odporúčania pre integráciu osôb s medzinárodnou ochranou, určené Ministerstvu práce, sociálnych vecí a rodiny, ktoré si môžete stiahnuť nižšie.

3. Podpora lídrov z prostredia utečencov a cudzincov – dajme im hlas

Dlhodobo sa snažíme podporovať mladých lídrov a líderky spomedzi komunít cudzincov a utečencov žijúcich na Slovensku v tom, aby boli schopní samostatne vystupovať na verejnosti a obhajovať svoje práva a záujmy. Veríme, že ich pozitívny príklad a osobná skúsenosť dokážu pozitívne vplývať na zmenu verejnej mienky a xenofóbnych nálad. Zároveň treba ale s týmito ľuďmi systematicky a dlhodobo pracovať, aby sa posilnili ich schopnosti a zručnosti vystupovať samostatne. V minulosti sme zorganizovali tréning mediálnych zručností (s lektorom - spisovateľom Michalom Hvoreckým), tréning zameraný na komunitné organizovanie, alebo tréning na písanie projektov a získavanie finančných zdrojov na projekty. 

V roku 2017 sme zorganizovali tréning vo Viedni, zamerali sme sa na prezentácie tamojších iniciatív v spolupráci s utečencami. Navštívili sme prevádzku Hotela Magdas a reštauráciu Habibi and Hawara - zaujímavých sociálnych podnikov, ktoré podnikajú priamo s utečencami a snažia sa tak scitlivovať miestnu komunitu. V oboch zariadeniach nám predstavili svoj koncept, biznis plán a komunikáciu s verejnosťou a PR, teda ich "tajný recept" na úspech. Návšteva bola veľmi inšpirujúca a dúfame, že čoskoro sa podobných projektov dočkáme aj na Slovensku :) 

Dokumenty na stiahnutie

Prezentácia pre Akadémiu PZ
PDF
cloud_download Stiahnuť
Prezentácia pre Gymnázium VPT v Martine
PDF
cloud_download Stiahnuť
Prezentácia pre Skautské sympózium
PDF
cloud_download Stiahnuť
Odporúčania pre tvorcov politík
PDF
cloud_download Stiahnuť
V reštaurácii Habibi and Hawara V reštaurácii Habibi and Hawara Hotel Magdas Hotel Magdas Hotel Magdas - interiér Hotel Magdas - interiér Hotel Magdas Hotel Magdas Ponuka v Habibi and Hawara Ponuka v Habibi and Hawara Habibi and Hawara Habibi and Hawara Hotel Magdas Hotel Magdas Prednáška v hotel Magdas Prednáška v hotel Magdas Prednáška v hotel Magdas Prednáška v hotel Magdas Hotel Magdas - účasntníčky cesty Hotel Magdas - účasntníčky cesty Hotel Magdas Hotel Magdas Účastník cesty z Tibetu a kultúrny mediátor Ligy Účastník cesty z Tibetu a kultúrny mediátor Ligy Účastníci Účastníci Hotel Magdas Hotel Magdas Účastníčka so San Salvador Účastníčka so San Salvador V hoteli Magdas V hoteli Magdas