Podporte nás

Klinika azylového práva v praxi

Nadácia Tatra banky podporuje v období od 1.10. 2018 – 15.11. 2019 projekt Ligy za ľudské práva nazvaný Klinika azylového práva v praxi.
 
V rámci projektu sa právnička a spolupracujúca advokátka zamerajú na analýzu súčasných moderných trendov vyučovania azylových kliník vo svete. Osobne navštívia vybrané právnické fakulty v Čechách, konkrétne v Prahe, Brne a Olomouci ako aj v Holandsku, v Amsterdame, ktoré sa venujú klinickému vzdelávaniu v oblasti azylu. Zozbierané podklady a informácie spracujú do „Metodiky vedenia Kliniky azylového práva“ a predstavia ju vedeniu Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave za účelom jej zavedenia do praxe.  Metodika vedenia Kliniky azylového práva by mala predovšetkým upravovať otázky spôsobu a štandardov výučby, prepojenia teoretickej prípravy a praxe, základných pravidiel poskytovania právnej pomoci utečencom a migrantom, etických princípov práce s utečencami a pod.
 
Cieľom projektu je nadviazať hlbšiu spoluprácu s vybranými klinikami azylového práva, zistiť a spracovať najnovšie metódy a trendy vyučovania študentov v oblasti klinického vzdelávania vo svete čím sa prispeje, ku kvalitnejšiemu a inovatívnejšiemu vzdelávaniu študentov v oblasti azylu a migrácie ako aj k podpore samotného odborného rastu pedagógov vyučujúcich kliniku v rámci fakulty ako aj Ligy za ľudské práva. Absolventi Kliniky azylového práva na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave by sa v budúcnosti mohli uplatniť ako zamestnanci Migračného úradu Ministerstva vnútra SR, vyšší súdni úradníci/sudcovia, právnici/advokáti poskytujúci právnu pomoc utečencom, odborníci na tému migrácie a azylu pôsobiaci v medzinárodných organizáciách či inštitúciách EÚ, a pod.

Informáciu o výstupch projektu nájdete tu

Dokumenty na stiahnutie

Zasady prace studentov Kliniky
PDF
cloud_download Stiahnuť
Vystup projektov
PDF
cloud_download Stiahnuť
Metodika Kliniky azyloveho prava
PDF
cloud_download Stiahnuť