Podporte nás

MED SK

Migrant Empowerment for Diversity in Slovakia
Trvanie projektu: 1.10.2021-30.9.2021

Cieľom projektu MED SK je nadviazať naše zistenia z Analýzy postavenia a ochrany obetí nenávistných trestných činov z radov utečencov a cudzincov žijúcich na Slovensku a prispieť k zlepšeniu tolerancie vo vzťahu k ľuďom s utečeneckou a cudzineckou skúsenosťou na Slovensku. 

V rámci projektu zrealizujeme: 
  • 1 tlačovú konferenciu na prezentovanie výsledkov analýzy
  • podporíme 15 ľudí s utečeneckou a cudzineckou skúsenosťou v oblasti sebareprezentácie a aktivizmu
  • zrealizujeme online kampaň na podporu tolerancie a
  • prípravíme 4 tematické podcasty. 
Projekt je podporený sumou 7.000 USD vládou Spojených štátov amerických v rámci grantovej schémy Small Grants Program.