Podporte nás

Analýzy a pozičné dokumenty

Analýza situácie a odporúčania vo vzťahu k nastaveniu azylovej, migračnej a integračnej politiky v SRV rámci projektu Migračný kompas sme analyzovali súčasné nastavenie azylovej, migračnej a integračnej politiky SR, ako aj aktuálne trendy a výzvy v oblasti azylu, imigrácie a integrácie utečencov a cudzincov na Slovensku. V dokumente Analýza situácie a odporúčania vo vzťahu k nastaveniu azylovej, migračnej a integračnej politiky v SR si môžete prečítať naše zistenia, závery a odporúčania. Dokument vychádza z dlhoročných skúseností právnikov a právničiek Ligy za ľudské práva, analýzy súčasného diania a relevantných dokumentov upravujúcich priority, ciele a opatrenia štátu v oblasti azylu, migrácie a integrácie, odporúčaní relevantných orgánov (FRA, VOP), a v neposlednom rade zo zistení projektu Migračný kompas, osobitne zo záverov štyroch okrúhlych stolov s cudzincami, ktoré sme realizovali v rámci tohto projektu, a v rámci ktorých sme zisťovali názory a odporúčania cudzincov.

Analýzu v slovenskom jazyku si môžete stiahnuť kliknutím na obálku. 

Zhrnutie odporúčaní pre vládu, ktoré vyplynuli z Analýzy si môžete stiahnuť TU.

Popis navrhovaného inštitucionálneho riešenia (Imigračný a naturalizačný úrad) nájdete k dispozícii na stiahnutie TU.