Podporte nás

KapaCITY – desatoro odporúčaní pre zber štatistických dát o cudzincoch samosprávami

Na to, aby mohla samospráva plánovať a realizovať svoje politiky, potrebuje komplexné dáta vrátane údajov o cudzincoch žijúcich na jej území. Dáta o cudzincoch a cudzinkách zhromažďujú Štatistický úrad SR, Úrad hraničnej a cudzineckej polície PPZ, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Centrum vedecko-technických informácií Ministerstva školstva SR. Určitými údajmi disponujú aj samotné samosprávy, a to vo forme školských štatistík, zoznamov voličov, matričných registrov a evidencia obyvateľstva. Zároveň samosprávy (obce, aj kraje) disponujú informáciami o tom, že na ich území bol udelený alebo obnovený pobyt cudzincovi.

V projekte KapaCITY sme odporúčali samosprávam určiť pracovisko, ktoré má na starosti zber a pravidelnú aktualizáciu dát o cudzincoch na území konkrétnej samosprávy. Pracovisko by tak bolo zdrojom údajov o cudzincoch pre potreby ostatných odborov a útvarov a pre potreby tvorby politík (vedenie úradu, hovorca/-kyňa úradu, oddelenie pre komunikáciu s verejnosťou, oddelenie dátovej analytiky, oddelenie tvorby jednotlivých prierezových politík - program hospodárskeho a sociálneho rozvoja, komunitný plán sociálnych služieb, integrovaná územná stratégia, koncepcia kultúry, rozvoja školstva, stratégia sociálnej inklúzie a pod.). Vo forme desatora odporúčaní sme načrtli ktoré dáta je potrebné získavať a od koho, a ako na to ako minimálny štandard pre samosprávy pre zber dát o cudzincoch.

Dokument nájdete na stiahnutie nižšie.

Desatoro odporúčaní vzniklo v rámci projektu KapaCITY, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu, Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.

 

Dokumenty na stiahnutie

Odkiaľ a aké dáta o cudzincoch a cudzinkách získavať?
PDF
cloud_download Stiahnuť