KapaCITY - publikácia Z cudzincov domáci: Ako na integráciu v samospráve

 

Publikácia Z cudzincov domáci: Ako na integráciu v samospráve je jedným z výstupov viac ako trojročného projektu štyroch mimovládnych organizácií a štyroch samospráv, zameraného na integráciu cudzincov na lokálnej úrovni. Liga za ľudské práva, CVEK, Nadácia Milana Šimečku a Marginal, o. z., spojili svoje dlhoročné expertízy a oslovili samosprávy, kde žijú cudzinci, ktorí si na Slovensku hľadajú či už dočasný, alebo trvalý domov. Bratislava, Banská Bystrica, Trnava a Košický samosprávny kraj zareagovali na našu výzvu a spolu s nimi sa nám podarilo realizovať pomerne unikátny projekt KapaCITY, ktorý vytvoril priestor na dlhodobú a konzistentnú prácu v oblasti integrácie.

Počet cudzincov na Slovensku výrazne narastá, od roku 2010 sa viac ako zdvojnásobil. Momentálne na Slovensku žije už viac ako 150-tisíc cudzincov, ktorí sa postupne začínajú stávať bežnou súčasťou spoločnosti – sú našimi susedmi, spolupracovníkmi, priateľmi alebo členmi našich rodín. Ich zapojenie do spoločnosti závisí predovšetkým od toho, aké legislatívne podmienky im táto krajina vytvorí a nakoľko ich medzi seba prijme. Kvalitné začlenenie je základom sociálnej súdržnosti, dôvery medzi ľuďmi a prevenciou mnohých konfliktov. Kľúčovú úlohu v týchto aspektoch zohrávajú práve samosprávy.

Vzhľadom na to, že aj na Slovensku nastáva tzv. demografická kríza a mnohé mestá zažívajú postupný úbytok obyvateľstva, mestá budú potrebovať v budúcnosti lákať ľudí (z iných miest či zo zahraničia). To, či ľudia budú cítiť k mestám prináležitosť a budú v nich chcieť žiť dlhodobo, závisí od podmienok, aké svojim obyvateľom vytvoria. Najlepšie sa darí mestám, ktoré sú „mestami pre všetkých“, teda tvoria inkluzívne politiky a vnímajú rozmanitosť svojho obyvateľstva viac ako príležitosť než prekážku rozvoja. Práve o to sme sa v projekte KapaCITY spolu so zapojenými samosprávami snažili.

Všetky zistenia z trojročného projektu KapaCITY sme spojili do jedného, prehľadného dokumentu, ktorý samosprávam poskytuje návod, ako by mali pristupovať k integrácii cudzincov žijúcich na ich území. V publikácii nájdete základný prehľad o cudzincoch/kách žijúcich na Slovensku, čo je to integrácia, zistenia z terénneho výskumu realizovaného v zapojených samosprávach, integračné politiky na lokálnej úrovni, ako komunikovať témy migrácie s verejnosťou a ako komunikovať so samotnými cudzincami, metódy participácie cudzincov na samospráve, a mnohé ďalšie témy. Súčasťou publikácie je aj prehľad aktivít a výstupov, ktoré sme v rámci projektu KapaCITY realizovali v jednotlivých zapojených samosprávach. 

Publikáciu nájdete na stiahnutie nižšie.

Publikácia vznikla v rámci projektu KapaCITY, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu, Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.

 

Dokumenty na stiahnutie

Z cudzincov domáci: Ako na integráciu v samospráve
PDF
cloud_download Stiahnuť