Podporte nás

Online právna poradňa

Ak máte otázku ohľadne víz, pobytu, azylu alebo získania štátneho občianstva SR, napíšte nám Vašu otázku do formulára nižšie a my Vám odpovieme hneď, ako budeme môcť. Predtým sa ale pozrite, či nenájdete odpoveď v časti Info o migrácii, kde sú spísané praktické informácie k imigrácii na Slovensko, ktoré by Vám mali pomôcť.
 
Týmto ako dotknutá osoba udeľujem prevádzkovateľovi – občianskemu združeniu : Liga za ľudské práva, so sídlom Baštová 343/5, 81103 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika, IČO: 31807968, zapísaná v Registri občianskych združení vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ prevádzkovateľ “) súhlas so spracúvaním mojich vyššie uvedených osobných údajov, ako aj osobných údajov, ktoré poskytnem prevádzkovateľovi v súvislosti so žiadosťou, dopytom a/alebo otázkou zaslanou prostredníctvom tohto formulára, a to za účelom vybavenia žiadostí, dopytov a/alebo otázok fyzických osôb zaslaných prostredníctvom tohto formulára zverejneného na webovej stránke www.hrl.sk v časti Online právna poradňa, a to na dobu určitú – troch (3) rokov.
 
Potvrdzujem, že som ako dotknutá osoba bol/a informovaný/á prevádzkovateľom o mojom práve tento súhlas kedykoľvek odvolať, a to zaslaním odvolania na e-mail: (hrl[at]hrl.sk) alebo na adresu: (Liga za ľudské práva, Baštová 5, 811 02 Bratislava).
 
Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov sú uvedené tu: Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).
 
  Udelenie súhlasu *
 

* Tieto časti sú povinné

Dokumenty na stiahnutie

Najčastejšie otázky k azylovému konaniu
PDF
cloud_download Stiahnuť
Dublinské konanie
PDF
cloud_download Stiahnuť
Príprava na pohovor
PDF
cloud_download Stiahnuť
Informácie pre zaistených žiadateľov o azyl
PDF
cloud_download Stiahnuť