Kampaň na vydanie komiksu "Uletenci"

Komiks Vám predstaví príbehy mladých ľudí, ktorí boli nútení opustiť svoju krajinu a v súčasnosti žijú na Slovensku. Knižka je určená predovšetkým deťom, aby si v nej prečítali smutno veselé zážitky, ktoré utečencom prináša život v našej spoločnosti a zároveň sa nechali uniesť ich spomienkami z detstva – prečítali si o dobrodružstvách z ďalekých krajín.

 

O čom je komiks?

Komiks, určený pre deti aj dospelých, tvorí päť samostatných príbehov mladých ľudí pochádzajúcich z rôznych krajín (Sýria, Afganistan, Somálsko, Etiópia a Irak), ktorí sa napriek prekážkam usilujú budovať svoj domov na Slovensku. Umožňuje detským čitateľom nahliadnuť do života utečencov a utečeniek v našej krajine formou pútavých a autentických príbehov, ktoré majú dve odlišné časti. Časť zachytávajúca súčasný život na Slovensku sa prelína so spomínaním na zážitky v krajine pôvodu. Komiks nepopisuje traumatické zážitky hlavných hrdinov a hrdiniek, sústredí sa na radostné a vtipné príhody z ich detstva. Poukazuje tiež na ich každodenné radosti a starosti, ktoré prežívajú na Slovensku.
 

Sú príbehy v komikse skutočné alebo vymyslené?

Príbehy sa zakladajú na skutočnosti a opierajú sa o rozprávanie samotných hlavných hrdinov a hrdiniek. Vychádzajú z rozhovorov s cudzincami a cudzinkami, ktorých autorky poznajú a stretávajú dlhodobo. Hoci dej niekedy dopĺňajú vymyslené postavy, podstatné informácie o živote utečencov a utečeniek na Slovensku, ako aj spomienky na ich rodnú krajinu, sú založené na faktoch.

 

Komu je komiks určený?

Predovšetkým deťom (od cca 10 rokov veku), mladým ľuďom a ich rodičom, ale aj učiteľom a učiteľkám, ktorí môžu s komiksom pracovať na hodinách či počas voľno-časových aktivít s deťmi. Veríme, že komiks zaujme aj milovníkov a milovníčky komiksovej literatúry a širšiu verejnosť.

Aký odkaz chceme príbehmi odovzdať mladej generácii?

Veselé, trochu trpké a pritom poetické príhody poukazujú na kultúrne odlišnosti, a zároveň na to, že túžby a potreby ľudí zo vzdialených krajín sú podobné našim, napríklad spoločnou túžbou mať priateľov, študovať a stať sa užitočným v spoločnosti. Sprostredkujú myšlienku, že domov a prítomnosť rodiny nie sú samozrejmosťou. Ukazujú, že niektorí ľudia musia o svoje zázemie bojovať, a že to nejde bez pomoci druhých. Komiks môže slúžiť ako nástroj na scitlivovanie detí v danej téme, dialóg a učenie k tolerancii.

 

Kto sa podieľa na tvorbe komiksu?

Komiks kreslí Daniela Krajčová - výtvarníčka a animátorka, venuje sa sociálne ladeným výtvarným projektom. S utečencami pracuje od roku 2009; v roku 2016 bola finalistkou výtvarnej súťaže Ceny Oskara Čepána, pre ktorú vytvorila video príbehy šiestich utečencov žijúcich na Slovensku.

Komiksové príbehy píšu Katky – Katarína Marinová (sociálna pracovníčka a filozofka, má rozsiahle skúsenosti so sociálnou prácou s utečencami) a Katarína Fajnorová (právnička OZ Liga za ľudské práva, ktorá sa osobne pozná so všetkými protagonistami našich príbehov).

Na tvorbe komiksu spolupracuje ako dramatička a korektorka Jana Ondíková, ktorá je autorkou scenárov, dialógov k viacerým krátkometrážnym a animovaným filmom. Venuje sa organizácii a dramaturgii kultúrnych podujatí (Anasoft litera, Fest Anča), a je milovníčkou komiksovej literatúry.

Konečnú podobu komiksovej knižke dá Matúš Hnát - kulturológ, designer, grafik. Pravidelne spolupracuje s Nadáciou Milana Šimečku (dizajn multikultúrneho festivalu Fjúžn) alebo hudobným labelom Exitab. Pre vydavateľstvo Artforum urobil grafický dizajn viacerých kníh.

Čo bude nasledovať po vydaní komiksu

Okrem toho, že komiksová knižka poteší svojimi príbehmi Vás a Vaše deti, plánujeme po jej vydaní uskutočniť workshopy na niektorých základných školách, ktorých sa zúčastnia aj hlavní hrdinovia a hrdinky komiksových príbehov.

Prečo potrebujeme Vašu podporu?

Na tvorbu a vydanie komiksu sme prostredníctvom OZ Liga za ľudské práva získali od Bratislavského samosprávneho kraja malý grant, ktorý však predstavuje len tretinu peňazí potrebných na vydanie kvalitnej komiksovej knižky. Prosím, podporte vydanie nášho komiksu a získajte tak niektorú z odmien, ktoré sme pre Vás pripravili. Odmeny Vám zašleme najneskôr do Vianoc.

Podporiť nás môžete na startlabe.

Výsledky kampane