Podporte nás

Čo sme robili v týždni od 24. do 28. septembra

Milé podporovateľky a milí podporovatelia Ligy, máme za sebou hektický  a rozcestovaný týždeň. Jeseň je vždy obdobím rôznych konferencií a stretnutí, ale aj začiatok plánovania rôznych vecí na ďalšie obdobie. My momentálne organizujeme ďalší ročník Fóra o integrácii 2018 - konferencie, úlohou ktorej je prinášať nové a inšpiratívne pohľady na integráciu cudzincov a utečencov. Témou tohto ročníka sú "Otvorené mestá v dobe strachu". Budeme teda diskutovať najmä o stratégiách a programoch, ktoré môžu mestá rozvíjať v prospech a s pomocou utečencov a cudzincov, cieľom ktorých je lepší život všetkých. 

Fórum je síce konferencia, ktorá je určená len pozvaným expertom a expertkám, ale pripravili sme pre Vás dve verejné sprievodné diskusie - prvá bude už v predvečer Fóra, 9. októbra v Goetheho inštitúte a nazvali sme ju "Mestá a utečenci". Vystúpia na nej najdôležitejší spíkri konferencie, pozrite si viac tu. 

Po skončení Fóra, 10.10. večer, bude na Baštovej 5, v Open Gallery druhá diskusia - "Spolupracujú mimovládky s pašerákmi?", na ktorej by sme chceli otvoriť tému aktuálneho diania v Stredozemnom mori v Španielsku, Taliansku a tiež na hraniciach EÚ v Maďarsku. Viac o diskusii nájdete tu. Veľmi radi Vás na oboch diskusiách privítame! 

Príprave týchto podujatí sme sa v bratislavskej kancelarii venovali celý uplynulý týždeň. 

Okrem toho, naša právnička Viki sa zúčastnila na vzdelávacom seminári v nemeckom Trieri zameranom na aplikáciu európskeho antidiskriminacneho prava. Dúfame, že poznatky z tohto seminára využije pri naše činnosti a obrane práv klientov. Koncom týždňa zas navštívila zariadenie pre žiadateľov o azyl v Rohovciach, kde poskytovala právne informácie našim klientom. 


Kolegyne v Košiciach zorganizovali v rámci projektu KapaCITY stretnutie s Ukrajincami a Ukrajinkami žijúcimi v Košiciach. Spoločne s OZ Marginal a Košickým samosprávnym krajom sme predstavili projekt a snahu zapojiť cudzincov do diania v samospráve. Rodáci a rodáčky z Ukrajiny s nami zdieľali svoje skúsenosti, dobré zážitky ale aj problematické momenty. Identifikovali sme spolu aj niekoľko pozitívnych zmien a načrtli nové odporúčania.


 
Vo štvrtok bola Baša a Miška pozrieť deň otvorených dverí na Ústavnom súde SR, kde nás TA3  oslovilo ako verejnosť vyjadriť sa k návšteve súdu. Baša spomenula, čo robíme v Lige za ľudské práva a že niektorí naši klienti museli za spravodlivosťou až na Ústavný súd. Podvečer sme sa vybrali do Michaloviec, kde sme v divadelných priestoroch klubu Freedom diskutovali s Máriou Vokál z Mareeny, s Jurajom Čokynom a s Michalovčanmi o migrácii a utečencoch v rámci diskusie organizovanej inciatívou #somtu.

Naša riaditeľka Zuzka sa zas v stredu zúčastnila Fóra o ľudských právach organizovanom FRA, ktoré bolo zamerané na to, akým spôsobom moderne hovoriť o ľudských právach. Videla tam množstvo inšpiratívnych príkladov, ktoré využijeme aj pri našej práci. V piatok sa zas zúčastnila na stretnutí organizovanom ECRE o tom, aký vývoj v oblasti azylového práva môžeme očakávať po voľbách do europarlamentu. Súčasťou stretnutia bola aj diskusia o mobilizačnej stratégii vo vzťahu k utečencom, ktorí už majú udelené občianstvo, aby sa volieb zúčastnili. Bolo to naozaj veľmi zaujímavé a podnetné stretnutie, z ktorého budeme čerpať do našej práce. 

No a na záver sa rady pochválime aj úspešnými prípadmi. Miška mala na Krajskom súde v Košiciach pojednávanie v prípade mamy s troma deťmi, z ktorých je jedno ťažko zdravotne postihnuté. Tento prípad zastupujeme od samotného začiatku azylového konania v januári 2017. V decembri minulého roku nám dal Najvyšší súd za pravdu v tom, že rozhodnutie MÚ neudeliť takejto zraniteľnej rodine azyl z humanitných dôvodov je nelogické a neodôvodnené. Napriek tomu MÚ rozhodol opätovne neudeliť humanitný azyl. 
Keďže svoje rozhodnutie podľa nášho názoru riadne neodôvodnil, a teda nerešpektoval rozsudok NS, obrátili sme sa so žalobou na krajský súd. Ten sa s naším názorom stotožnil, rozhodnutie MÚ zrušil, a vec mu vrátil na opätovné prejednanie. O tom, či bude mať naša klientka s deťmi do tretice šťastie na zákonné rozhodnutie MÚ, vás budeme informovať.

No a Miška si pripísala ešte jeden úspech, pretože jej bol doručený rozsudok Najvyššieho súdu SR 10Sžak/9/2018, kde ide o žiadosť o azyl, ktorý podal turecký Kurd. Najvyšší súd nevyžadoval, aby žiadateľ explicitne vyjadril obavu z prenasledovania z národnostných dôvodov. NS tiež konštatoval potrebu doplniť dokazovanie o informácie týkajúce sa prenasledovania osôb, ktoré 
konvertovali na kresťanstvo v krajine pôvodu. Vo vzťahu k neudeleniu azylu z humanitných dôvodov opäť NS konštatoval 
nedostatočné odôvodnenie a navrhol znalecký posudok psychiatra k problémom klienta. Sme veľmi spokojné s odôvodnením súdu vo vzťahu k doplnkovej ochrane, kde súd povedal: "Žalovaný pri rozhodovaní taktiež nezobral do úvahy, za akých 
okolností neznámi páchatelia vo februári 2017 uniesli sťažovateľa na neznáme miesto, kde sa mu vyhrážali, že v prípade, že nepôjde bojovať do Sýrie na strane IS, tak mu odrežú hlavu. Uvedené tvrdenia aj vzhľadom na  to, že konvertoval na kresťanstvo a v dotazníku žiadateľa o udelenie azylu uviedol, že je proti islamu, neuznáva túto vieru, a preto mal aj problémy s kolegami v krajine pôvodu, je možné podľa názoru kasačného súdu chápať ako priamu hrozbu, ktorá je považovaná za vážne bezprávie."

Dúfame, že tento rozsudok klientovi pomôže a získame pre neho ochranu!

Prajeme Vám úspešný týždeň a tu je odporúčané čítanie:

Zverejnili sme návod pre osoby, ktoré majú partnera rovnakého pohlavia, ktorý nie je občanom Európskej únie a chceli by spoločne žiť v EÚ. Prečítajte si ho a zdieľajte tu

ECRE ponúklo priestor vo svojom týždňovom bulletine pre dva články týkajúce sa kriminalizácie pomoci v Stredomorí, čítajte viac tu a nezabudnite prísť na našu diskusiu s rovnakou témou 10.10. na Baštovú 5. 

Portál Refugees Deeply odporúčame často, tentoraz sa venuje téme venezuelských utečencov. Zaujímavý článok nájdete tu.