Podporte nás

Nová séria prinesie prehľad o pojmoch v migrácii

#HRLTermoftheday
Na našich sociálnych médiách Vám od júla 2018 prinášame novú sériu - #HRLTermoftheday alebo výraz dňa. Je to séria, v rámci ktorej chceme populárnou formou sprístupniť širokej verejnosti základné pojmy v oblasti migrácie, ktoré sa vo verejnej diskusii často používajú. Mnohé tieto slová sú často prekrútené alebo používané nesprávne. My chceme do verejnej diskusie vniesť fakty a umožniť tak bežným ľuďom získať viac objektívnych informácií o téme migrácie. 

Sledujte nás na facebooku @Ligazaludskeprava alebo na instagrame @humanrightsleague 


Táto séria je jednou z celého radu aktivít, ktoré chystáme v rámci projektu Migračný kompas. Liga za ľudské práva o.z. so sídlom v Bratislave, uzavrela s Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky zmluvu na realizáciu projektu Migračný kompas.  Nenávratný finančný príspevok je poskytnutý z prostriedkov Operačného programu Efektívna verejná správa z Euróspkeho sociálneho fondu. 
Zmluvu o poskytnutí nenávratného príspevku Z314011M020 nájdete tu. Nenávratný finančný príspevok je v sume 109 786,08 EUR. Projekt bude realizovaný v Bratislavskom kraji. Informácie o Operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.opevs.eu