Podporte nás

Sayantan Roy: "Môj život na Slovensku pred a po vypuknutí COVID-19"

Moje meno je Sayantan Roy, pochádzam z Indie. Študujem strojné inžinierstvo na bakalárskom stupni na Technickej univerzite v Košiciach.

Sayantan s priateľkou a jej rodinou počas výletu v obci Veľké Trakany

Moje meno je Sayantan Roy, pochádzam z Indie. Študujem strojné inžinierstvo na bakalárskom stupni na Technickej univerzite v Košiciach. Na Slovensko som prišiel v auguste 2018. Hlavným motívom môjho príchodu na Slovensko bol automobilový priemysel a reputácia tejto univerzity v strednej a východnej Európe. Príchod na Slovensko bol zároveň mojou prvou návštevou Európy a odvtedy to je celkom pekná skúsenosť. Praktické skúsenosti výskumných pracovníkov a projektov ma vždy povzbudzovali k štúdiu. Úprimne povedané, na univerzite a v Košiciach sa toho veľa deje. Všetko je to len o tom, že musíme byť informovaní a ochotní participovať.

Počas akademického roka je môj program vo všeobecnosti dosť nabitý vyučovaním, ale cez víkendy mám nejaký ten voľný čas. V rámci tohto voľného času som začal preskúmavať možnosti a zúčastňovať sa na rôznych mimoškolských podujatiach, ako napr. „startup weekend“, jazykové tandemy a iné. Tieto typy udalostí sú vždy veľmi dobré na budovanie kontaktov a spoznávanie ľudí. Hoci moja slovenčina zatiaľ nie je na dostatočnej komunikatívnej úrovni, je super, že obyvatelia Košíc sú veľmi prívetiví a dokonca aj s angličtinou sa s nimi dokážem dorozumieť a nájsť si priateľov. Počas môjho pobytu v Európe som stihol navštíviť Moto show v Ženeve a tiež absolvovať letný kurz obnoviteľnej energie z RWTH Aachens University v Nemecku. Veľmi si vážim inžinierske technológie v Európe a pod záštitou mojej univerzity som mal možnosť zrealizovať v rámci medzinárodnej spolupráce s juhokórejskou univerzitou projekt zameraný na výrobu tekutého vykurovacieho systému. Niektorí profesori na škole predstavujú skutočnú motiváciu a podporu pre študentov. Konkrétne profesor Štefan Segľa, prodekan Kráľ, ktorí od začiatku veľmi motivujú a usmerňujú mňa a mojich spolužiakov v rôznych projektoch a informujú nás o inováciách, ktoré sa dejú v globálnom meradle.


Na fotografii je Sayantan s ostatnými členmi ESN počas dňa distribúcie jedla pre ľudí bez domova v Košiciach 

Ďalšou dôležitou súčasťou môjho života je Erasmus Student Network (ESN). Keď som zistil, že táto organizácia je jedna z najobľúbenejších študentských organizácií v Košiciach, rozhodol som sa k nej pripojiť v januári 2019. Moje skúsenosti v oblasti budovania kontaktov a študentského života sa odvtedy zlepšili. Táto organizácia mi umožnila spoznať priateľov z celej Európy a tiež mi ukázala mnohé z mojich vlastností a schopností, o ktorých som dovtedy nemal ani tušenia. V ESN som bol zvolený za kultúrneho koordinátora, na základe čoho som organizoval niektoré zaujímavé udalosti, ako napríklad „národ k národu“, „distribúcia potravín pre menej šťastlivých“, „podpora ambicióznych stretnutí s osirelými deťmi“, a mnohé ďalšie. Taktiež som bol na jeden semester zvolený za manažéra partnerstva ESN Košice. Podarilo sa mi vytvoriť viaceré partnerstvá, okrem iného aj s reštauráciami, salónmi, inými podnikmi, ktoré umožňujú študentom zapojeným do programu ESN získať na ich členskú kartu zľavy. Nakoniec som sa pred niekoľkými mesiacmi rozhodol kandidovať vo voľbách, pričom som bol zvolený za manažéra národného partnerstva. Teraz sa budem starať o a budovať partnerstvá so všetkými študentmi programu Erasmus, ktorí prichádzajú na Slovensko.

Všimol som si však, že medzi univerzitou a študentmi existuje komunikačná priepasť a chýba skúsenosť so študentským životom. Preto som spolu s pánom Závackým vytvoril organizáciu s názvom ISO TUKE, ktorá má za cieľ pomáhať medzinárodným študentom Technickej univerzity pri spoločenskej integrácii. Taktiež študentom poskytne úžasnú skúsenosť študentského života a zároveň možnosť preskúmať všetky novinky a udalosti, ktoré sa na univerzite dejú.


Sayantan s kamarátom počas jazykového tandemu

Okrem iného som pôsobil ako kultúrny mediátor projektu KapaCITY zameraného na integráciu cudzincov v Košiciach. Táto skúsenosť mi umožnila získať viac kontaktov a stretnúť sa s ľuďmi, ktorí zároveň vykonávajú činnosti v oblasti sociálnej integrácie, čo je jedným z mojich hlavných záujmov.

Počas pandémie COVID-19 sa však môj život drasticky zmenil, keďže vyučovanie a všetky ostatné aktivity sa presunuli do online priestoru bez interakcie tvárou v tvár s našimi profesormi. Väčšina cudzincov preto odišla späť do svojich domovských krajín. Po prepuknutí pandémie sme boli všetci na pár mesiacov uviaznutí vo svojich domovoch. Napriek tomu však oceňujem reakciu slovenskej vlády a ľudí, keďže sme boli jednou z prvých krajín, ktorá vyrovnala krivku a do veľkej miery strategicky zastavila prepuknutie choroby. Keď sa väčšina mojich priateľov začala vracať do Indie, tiež som to zvažoval, ale nakoľko univerzita v tom čase nevydala žiadne potvrdenie týkajúce sa študijného plánu, obával som sa, že stratím celý akademický rok, ak odídem domov. Rozhodol som sa preto zostať v Košiciach a teraz mám pocit, že to bolo jedno z najlepších rozhodnutí, ktoré som urobil.

Počas tejto pandémie som vymyslel a začal start-up s pani Katarínou Bajnokovou, nakoľko som videl potreby, ktoré možno očakávať v období nasledujúcom po pandémii. Náš start-up bol vybraný v rámci UVP Technicom acceleration program. V tejto súvislosti si preto veľmi scením podporu začínajúcich podnikov v Košiciach, kde existuje niekoľko organizácií, ktoré veľmi účinne propagujú začínajúce podniky.

Naďalej z bezpečnostných dôvodov nie sú povolené udalosti, ktoré by umožňovali zhromaždenie väčšieho počtu ľudí, čo mi veľmi chýba, avšak dúfam, že sa nám podarí čoskoro vrátiť do normálneho života aj s pomocou slovenskej vlády. Jedným z krokov k tomu bude, ak sa budú môcť vrátiť medzinárodní študenti späť na Slovensko a vyučovanie začne znova prebiehať prezenčnou formou. Niektorí študenti sa už dokonca začali vracať na Slovensko po absolvovaní niekoľkých lekárskych prehliadok. Osobne sa však domnievam, že vyučovanie musí byť kombinované prezenčnou a online formou, nakoľko vo viacerých krajinách, z ktorých študenti pochádzajú, je situácia naďalej zlá a cestovanie z týchto krajín môže byť stále rizikové.  

Počas tohto obdobia som si užíval letné prázdniny a cestoval som po rôznych miestach Slovenska. Vidím, že na týchto turistických miestach sa zhromažďuje veľa ľudí, čo znamená, že sa ľudia cítia bezpečne a sú ochotní cestovať a užívať si.


Sayantan s otcom počas letu na jeho ceste z Indie späť do Košíc po prázdninách

Veľmi sa obávam o svoju rodinu, pretože situácia v mojom rodnom meste nie je veľmi dobrá. Najmä sa obávam o môjho otca, ktorý pracuje vo farmaceutickom priemysle, čo mu v danej situácii neumožňuje zatvoriť prevádzku alebo si zobrať dovolenku, keďže musí nonstop slúžiť ľuďom. V mojom rodnom meste indická vláda zaviedla inú stratégiu, v rámci ktorej sa stará o ľudí v ranom štádiu COVID-19 prostredníctvom internetu a tí sa liečia vo svojich domovoch. Napriek tomu je potrebné, aby tam došlo k zlepšeniu situácie, nakoľko životy ľudí sú naďalej v ohrození pre politické záujmy a snahu o záchranu hospodárstva.


Sayantan s jeho mamou a strýkom počas jeho stáže v Gymbeam v Košiciach

Nedávno som začal s prieskumom o vplyve COVID-19 na život ľudí v rámci knihy, ktorú píšem. Prišli mi odpovede z celého sveta. Z prieskumu a rozhovorov s priateľmi z celého sveta som si všimol, že ľudia v rôznych krajinách majú odlišnú perspektívu, pretože niektoré krajiny trpia politickou nerovnováhou a inými problémami, ktoré zatienili prepuknutie choroby COVID-19, zatiaľčo iné sa snažia vyvinúť maximálne úsilie na boj proti pandémii. Očakávam, že týmto tempom, akým beží výskum a testovanie niekoľkými inštitúciami a vládami, bude vakcína k dispozícii do konca septembra alebo začiatkom októbra. Dúfam, že sa budeme môcť všetci čoskoro vrátiť k nášmu normálnemu životu a zotaviť sa v období po pandémii. Pandémia COVID-19 nám ukázala, ako sme na tom s efektivitou našej práce z domu a taktiež potvrdila závislosť od internetu, a teda zníženie emisií uhlíka. Toto je lekcia, ktorú môžeme uplatniť v post pandemickej ére v našom každodennom živote. Táto pandémia mi priniesla dobré a aj zlé skúsenosti, avšak dúfam, že sa z nej všetci čoskoro zotavíme.

Sayantan Roy


Osobné výpovede cudzincov boli publikované v rámci projektu KapaCITY, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu, Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.