Podporte nás

SPUSTILI SME AKREDITOVANÚ POMOC PRE OBETE NENÁVISTI

Pre obete nenávistných trestných činov sme v Lige za ľudské práva od 1.januára 2022 spustili novú akreditovanú službu - Program pomoci obetiam. Akreditáciu Lige za ľudské práva udelilo v decembri 2021 Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky a to na základe našej žiadosti Ligy za ľudské práva, ktorá obsahovala podrobný popis Projektu pomoci obetiam a našich doterajších skúseností.

Od januára tak obete nenávistných trestných činov najmä z radov cudzincov a utečencov nájdu v Lige za ľudské práva bezplatnú právnu a sociálnu pomoc, prípadne pomoc spolupracujúcej psychologičky a advokátky. Poskytovanie bezplatnej pomoci je aktuálne pokryté financovaním v rámci projektu SalamSK, ktorý je podporený z prostriedkov Európskej únie. 

Klientom a klientkam sú dostupné informačné materiály (letáky a vysvetľujúce videá) v šiestich jazykových verziách – v slovenskom, anglickom, arabskom, perzskom, ukrajinskom a srbskom jazyku a ktoré budú distribuované na všetky miesta, kde s nimi potenciálne obete môžu prísť do kontaktu. Osoby, ktoré zažili alebo zažívajú nenávistné zaobchádzanie alebo útoky sa môžu na Ligu za ľudské práva obrátiť osobne v každý pracovný deň, na adrese v Bratislave, emailom alebo telefonicky.Projekt pomoci obetiam nenávistných trestných činov vypĺňa dieru, ktorá v oblasti poskytovania tejto pomoci na Slovensku doteraz existovala najmä vo vzťahu k ľuďom pochádzajúcim z cudziny. Už v priebehu roka 2021 sa na nás obrátilo viacero klientov z rôznych krajín, ktorí vo svojom živote zažívajú nenávistné alebo diskriminačné zaobchádzanie z dôvodu svojho pôvodu alebo náboženstva. Získanie akreditácie nám umožní pomôcť im cielene a efektívne a zlepšiť tak vymožiteľnosť ich práv“, uviedla riaditeľka Ligy za ľudské práva, právnička Zuzana Števulová. „Na nárast útokov voči cudzincom a moslimom a vysokú latenciu – teda nedôveru týchto ľudí v spravodlivosť a teda nenahlasovanie týchto činov polícii reportuje aj posledná správa ECRI – Európskej komisie proti rasizmu a intolerancii Rady Európy o Slovensku (2020) a my veríme, že sa nám situáciu čoskoro podarí zlepšiť“, dodáva.

Na vysvetľujúcom videu pre cudzincov spolupracoval aj odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR. Jeho riaditeľ Jozef Halcin hovorí: „Rezort vnútra po celom Slovensku zriadil pre obete trestných činov 16 informačných kancelárií, v ktorých nájdu pomoc, základné informácie či usmernenie v ďalšom konaní aj občania inej národnosti, cudzinci, obete nenávistných trestných činov a extrémizmu. Nesmieme zabúdať na to, že pri pomoci (nielen) cudzincom v núdzi nesmú existovať žiadne hranice. Je preto našou povinnosťou zvyšovať ich dôveru v naše služby.

Vo videu vystupuje aj hovorkyňa Mestskej polície Bratislava, ktorá cudzincom vysvetľuje, akým spôsobom im môže pomôcť mestská polícia.

Na webovej stránke Ligy za ľudské práva je dostupný aj záznam z webinára, v ktorom popisujeme možnosti dostupnej pomoci a predstavujeme prieskum Islamskej nadácie na Slovensku o skúsenostiach cudzincov a moslimov s nenávisťou na Slovensku.

Podľa nášho prieskumu, až takmer 60% moslimov a moslimiek na Slovensku má skúsenosť s nejakým prejavom nenávisti“, hovorí riaditeľ Islamskej nadácie na Slovensku Mohamad Safwan Hasna. „S Ligou za ľudské práva spolupracujeme na zlepšení situácie, hľadaní riešení a pomoci a podpore tejto komunite“, dodáva.

Výsledky prieskumu nájdete v publikácii „Utečenci a migranti ako obete nenávistných trestných činov – prevencia, pomoc a ochrana“ (2021), ktorá je dostupná tu.
 
Kontaktné osoby pre médiá:
Zuzana Števulová, Liga za ľudské práva, 0907652036, stevulova@hrl.skProjekt SalamSK - bojujeme proti islamofóbii a podporujeme obete nenávistných trestných činov na Slovensku je podporený z prostriedkov Európskej únie v rámci programu Práva, Rovnosť a Občianstvo (2014 - 2020).


 

Dokumenty na stiahnutie

Press release in English
PDF
cloud_download Stiahnuť
Tlačová správa v slovenskom jazyku
PDF
cloud_download Stiahnuť