Podporte nás

Vydali sme Analýzu azylovej, migračnej a integračnej politiky SR

V rámci projektu Migračný kompas sme analyzovali súčasné nastavenie azylovej, migračnej a integračnej politiky SR, ako aj aktuálne trendy a výzvy v oblasti azylu, imigrácie a integrácie utečencov a cudzincov na Slovensku. V dokumente Analýza situácie a odporúčania vo vzťahu k nastaveniu azylovej, migračnej a integračnej politiky v SR si môžete prečítať naše zistenia, závery a odporúčania.

Dokument vychádza z dlhoročných skúseností právnikov a právničiek Ligy za ľudské práva, analýzy súčasného diania a relevantných dokumentov upravujúcich priority, ciele a opatrenia štátu v oblasti azylu, migrácie a integrácie, odporúčaní relevantných orgánov (FRA, VOP), a v neposlednom rade zo zistení projektu Migračný kompas, osobitne zo záverov štyroch okrúhlych stolov s cudzincami, ktoré sme realizovali v rámci tohto projektu, a v rámci ktorých sme zisťovali názory a odporúčania cudzincov.

Najpodstatnejšou časťou Analýzy sú odporúčania (str. 27 a nasl.), ktoré sú, s výnimkou jedného všeobecného odporúčania prierezového charakteru, rozdelené podľa jednotlivých oblastí: Azyl a medzinárodná ochrana, Migrácia, Integrácia. Dokument bude slúžiť predovšetkým potrebám Ligy za ľudské práva pri advokačnej činnosti vo vzťahu k zlepšovaniu nastavenia migračnej, azylovej a integračnej politiky. 

Azylová, migračná a integračná politika SR sú verejnými politikami, ktorých tvorba by mala byť transparentná a otvorená verejnosti. Nevyhnutným predpokladom ale je, aby verejnosť mala dostatočné množstvo odborných informácií a faktov, na základe ktorých vie formulovať legitímne požiadavky vo vzťahu k verejným lídrom, a tak ovplyvňovať nastavenie politík v tejto oblasti. Veríme, že práve naša Analýza môže slúžiť ako zdroj odborných informácií a faktov nielen pre odbornú, ale aj širokú verejnosť, ktorá sa o tému azylu, migrácie a integrácie utečencov a cudzincov zaujíma. 

Ak sa Vám nechce dokument čítať, alebo na to nemáte časový priestor, hlavné závery a odporúčania Analýzy si môžete vypočuť aj v našom podcaste, ktorý sme taktiež vytvorili v rámci projektu Migračný kompas. Podcast si môžete vypočuť TU.

Dokumenty na stiahnutie

Analýza situácie a odporúčania vo vzťahu k nastaveniu azylovej, migračnej a integračnej politiky v SR
PDF
cloud_download Stiahnuť