Yaroslav Lysenko: "Slovensko je najpriateľskejšiou krajinou spomedzi susedných štátov Ukrajiny pre študentov každej vekovej kategórie"

Volám sa Yaroslav Lysenko a som absolventom bakalárskeho štúdia v odbore Business Administration na Univerzite Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici. Do Banskej Bystrice som prišiel z Ukrajiny, mesta Dnipro pred začiatkom akademického roka 2017/2018.


Fotka: Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Predtým, než som prišiel na Slovensko, som na Ukrajine získal magisterský titul v odbore medzinárodných vzťahov a päť rokov pracovných skúseností v dvoch veľkých medzinárodných spoločnostiach. Sebarozvoj, náročné výzvy, zdokonaľovanie obchodných zručností v medzinárodnom prostredí a jazykové znalosti boli mojimi hlavnými hybnými silami pri odchode do zahraničia a štúdia v angličtine.

Slovensko je najpriateľskejšiou krajinou spomedzi susedných štátov Ukrajiny s veľmi podobnou kultúrou, prijateľnými cenami, vhodná pre študentov všetkých vekových kategórií, a taktiež je tu veľký dopyt po mladých špecialistoch. Aj preto som sa rozhodol začať moju cestu práve tu.

Nebolo to prvýkrát, čo som prišiel do EÚ, no bol to prvý raz, čo som prišiel na Slovensko. Banská Bystrica ma ako mesto veľmi očarila. Páčil sa mi kľudný a vyrovnaný život, čo tu je, po tom, čo som žil v Dnipre. Na začiatku som vôbec nehovoril po slovensky, no žil som na internáte so študentami Erasmus programu, takže som si ľahko našiel priateľov, veľa ich bolo aj z EÚ. Štúdium v angličtine a multikultúrne prostredie mi nielenže pomohlo zlepšiť moju angličtinu, ale aj pracovať a rásť v rámci medzinárodnej spolupráce. Medzitým všetkým som si našiel svojich prvých slovenských priateľov a urobil tak prvé kroky k osvojeniu si slovenčiny ako ďalšieho jazyka. V januári 2018 som si našiel prácu v shisha bare v centre mesta, vplyvom čoho sa moja slovenčina a spoločenský život s "domácimi" rapídne zlepšili.


Fotka: Yaroslav s jeho kolegami v shisha bare v Banskej Bystrici, august 2018

Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici ponúka široké spektrum príležitostí pre študentov, ako napríklad štúdium v anglickom jazyku, niektoré kurzy sú vedené vo francúzskom jazyku, dvojité diplomy na francúzskych univerzitách, jazykové kurzy a veľa výmenných programov po celej Európe a niekoľkých neeurópskych krajinách s finančným zabezpečením. Predtým, než som začal študovať, som o tejto možnosti nevedel, preto som sa rozhodol ísť na výmenný pobyt prostredníctvom programu Erasmus na VIVES Buisiness Academy v Kortrijku, Belgicko na jeseň 2018.

Takto začal môj druhý akademický rok a nová kapitola v mojom živote. Výučba v Belgicku je o trochu iná než na Slovensku. Nastúpil som do školy, ktorá sa zameriava na praktické vedenie študentov a to, ako aplikovať nadobudnuté vedomosti zo školy v praxi. Napríklad predmety boli vedené ľuďmi, ktorí pracovali v tej konkrétnej oblasti a mali tak reálne skúsenosti v podnikaní. Mnohé z týchto kurzov sa navyše vyučovali v rozsiahlych dvojtýždňových blokoch od rána do večera s úlohami pre tímy zmiešaných národností. Uvedomil som si, aké cenné sú tie zručnosti a vedomosti, pričom som bol tak nadšený štúdiom, že som za 1 semester absolvoval takmer jednoročný program. Je ťažké opísať, čo mi Erasmus všetko priniesol, a ako mi to pozitívne zmenilo moje zmýšľanie, a ako som sa cítil lepšie a otvorenejšie ako človek.

Vďaka dobrým študijným výsledkom v Belgicku som mal v jarnom semestri naspäť na Slovensku viac času. Začal som sa preto zúčastňovať viacerých konferencií, vrátane konferencie SOFTIP HR a navštevovať ďalšie spoločnosti, výrobné závody, napríklad Continental, a to všetko vďaka Ekonomickej fakulte UMB. Samozrejme, to mi ešte viac pomohlo v spoznávaní nových ľudí a mojej socializácií v slovenskej spoločnosti. Vtedy som narazil na príležitosť stať sa súčasťou projektu KapaCITY, ktorý realizuje Liga za ľudské práva (HRL), v spolupráci s ďalšími mimovládnymi organizáciami na Slovensku. Postupne sme začali budovať integračný most pre cudzincov v Banskobystrickom kraji. HRL zorganizovalo stretnutie s cudzincami pre cudzincov žijúcich v Banskej Bystrici v lete 2019 s podporou mesta. V to leto som taktiež spoznal moju priateľku Aničku, ktorá má na mňa veľmi dobrý vplyv a pomáhala mi od začiatku lepšie rozprávať a rozumieť slovenčine.

Akademický rok 2019/2020 sa začal pokojnou študijnou rutinou. Čo sa týka môjho medzinárodného života - HRL zorganizovalo Integračné fórum 2019 na témy cudzinci v mestách, ich integrácia a miera ich zapojenia, ktorého sa zúčastnili rôzni štátni zamestnanci, profesori zo Španielska, Rakúska, Českej a Slovenskej republiky a mnoho ďalších. Dostal som príležitosť zúčastniť sa tohto podujatia ako prednášajúci, kde som hovoril o svojich skúsenostiach ako cudzinec žijúci na Slovensku.


Fotka: Yaroslav ako prednášajúci počas Integračného fora 2019 v Bratislave

Tento akademický rok bol môj posledný – tretí ročník bakalárskeho štúdia. Vďaka môjim predošlým akademickým výsledkom som mal počas letného semestra kopu voľného času. Aby som tento čas využil efektívne, rozhodol som sa ísť opäť na VIVES Business Academy v Belgicku, tentokrát však na stáž v rámci Erasmus praxe. Nebolo to ľahké rozhodnutie, s Aničkou sme mali byť od seba odlúčení takmer päť mesiacov, no rozhodol som sa aj tak ísť a ona ma, ako vždy, podporila. Plánovali sme sa navzájom pravidelne navštevovať.

Opäť som bol v mojom obľúbenom medzinárodnom prostredí. Tentokrát som tam však nebol ako študent, ale ako stážista a asistent vyučujúcich pedagógov. Mal som na starosti výpomov v medzinárodnej kancelárii, asistenciu učiteľom, podporu študentov a ich vedenie nielen v kampuse, ale aj pri štúdiu vo všeobecnosti. Prvé dva mesiace boli pre mňa veľmi vzrušujúce a ubehli hrozne rýchlo. Medzitým sa začali objavovať prvé znepokojujúce správy o COVID-19. Pomaly ale isto sa stávali hlavnou témou každodenných diskusií. Mal som naplánovanú návštevu Aničky na Slovensku a zrazu, dva dni pred mojím odletom, vláda SR oznámila uzavretie štátnych hraníc. Môj let bol zrušený. Pokúšal som sa zarezervovať si nový let, no aj druhý, tretí let a všetky ďalšie v nasledujúcich týždňoch boli zrušené. Nebola možnosť vrátiť sa späť na Slovensko - môj druhý domov. Okrem toho, školy prešli od prezenčného štúdia k online vzdelávaniu.

Bol som ubytovaný v ubytovni, kde zostali iba traja ďalší študenti. Prvý mesiac "lockdownu" som sa plne venoval svojej bakalárskej práci. Vďaka mojim novým miestnym priateľom som sa nezbláznil a niektorí sa stali mojou novou rodinou. Následne som sa musel presťahovať z môjho hostela do internátu, čo mi pomohlo v rámci práce so študentmi. Tam som mal viac spoločenského života, pretože sme všetci žili v podstate pod jednou strechou, a teda aj keď boli obmedzenia, mohli sme sa všetci spolu stretávať. Celý ten čas som sa snažil nájsť bezpečný, ekonomicky primeraný a adekvátny spôsob návratu na Slovensko. Bohužiaľ, všetko moje úsilie bolo márne. Môj legálny pobyt v Belgicku sa chýlil ku koncu a stále som nemal žiadny spôsob, ako sa vrátiť na Slovensko. Našťastie mi belgická vláda predĺžila pobyt do 15. júla.

Nakoniec sa mi v júni podarilo získať letenku aspoň do Maďarska do Budapešti. Mal som šťastie, pretože práve v tom čase Slovensko zaradilo Maďarsko na zoznam bezpečných krajín a otvorilo s ním hranice. Anička mi povedala, že má možnosť ma vyzdvihnúť z Budapešti autom, kedy sme sa stretli po takmer štyroch mesiacoch odlúčenia.

                
Fotka: Yaroslav na ceste späť na Slovensko v poloprázdnom lietadle                    Fotka: Zlúčenie s priateľkou po niekoľkých mesiacoch odlúčenia kvôli Covid-19

V skratke povedané, nie je ľahké byť občanom, ktorý pochádza z krajiny mimo EÚ, a ktorý je uviaznutý v Belgicku s veľmi obmedzeným finančným rozpočtom. Vďaka UMB a VIVES som mal dokonca dva granty, ktoré mi umožnili aj tak ledva pokryť základné výdavky, ktoré som mal. V čase môjho návratu som nemal ukončené ani štúdium, ani vyriešené problémy s financiami. Svoje leto som venoval dokončeniu bakalárskej práce, byrokratickým postupom s mojimi dokumentmi a financiami. Okrem toho som pomohol mojej mame s registráciou za živnostníčku na Slovensku a so zápisom na kurzy slovenského jazyka na UMB. Všetko našťastie dobre dopadlo. S Aničkou sme dokonca mali malú dovolenku, štátnicoval som koncom augusta a mamina mohla v kľude prísť do Banskej Bystrice, kde sa akurát v septembri začínali jej prvé kurzy slovenčiny.

Je ťažké predvídať a pripraviť sa na to, čo nás tento rok čaká, ale musíme zostať pozitívni. S problémami, ktoré riešime, nájdeme viac príležitostí a perspektívu vidieť staré, nevyriešené problémy z iného uhla pohľadu. Všetci sme videli, ako je naša spoločnosť nepripravená na globálne výzvy a aké dôležité je pre ľudí žiť sociálnym životom a byť vo fyzickom kontakte. Dúfajme, že dôjde k zlepšeniu kolektívneho myslenia a zodpovednosti.

V čase COVID-19 som si začal vážiť jednoduché veci ako slobodu, zdravie a možnosť byť s najbližšími. Uvedomil som si taktiež, aký je vzdelávací systém nemotorný a pomalý. Mnoho študentov teraz zažilo, ako môže byť dištančné vzdelávanie efektívne a flexibilné. Avšak na druhej strane sme si uvedomili, aké dôležité je praktické nadobúdanie zručností a aplikácia vedomostí v praxi.

Pokiaľ ide o súčasný život na Slovensku, bolo urobených veľa pozitívnych zlepšení, najmä v Banskej Bystrici. Zároveň vidím, že musíme pracovať tvrdšie, ako som si myslel, že budeme musieť robiť pred tromi rokmi, keď som sem prišiel prvýkrát. Veľmi si vážim svoj život a štúdium v Banskej Bystrici a som rád za všetky príležitosti a skúsenosti, ktoré som mal možnosť nadobudnúť. Tiež by som sa chcel poďakovať svojim belgickým kolegom a priateľom, ktorí mi počas "lockdownu" pomáhali, ako mohli. Veľké poďakovanie patrí všetkým "erasmáckym" študentom, ktorí ma držali nad vodou v tomto ťažkom období. A samozrejme neskutočný rešpekt patrí mojej priateľke za jej podporu a trpezlivosť.

Yaroslav Lysenko


Osobné výpovede cudzincov boli publikované v rámci projektu KapaCITY, ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu, Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.

Yaroslav na Erasmus pobyte v Belgicku v roku 2018 Yaroslav na Erasmus pobyte v Belgicku v roku 2018 Sielnica, september 2019 Sielnica, september 2019 Yaroslav s priateľkou v Ghente, Belgicku počas jeho druhého Erasmus pobytu Yaroslav s priateľkou v Ghente, Belgicku počas jeho druhého Erasmus pobytu Začiatok COVID-19 v meste Kortrijk, Belgicko marec 2020 Začiatok COVID-19 v meste Kortrijk, Belgicko marec 2020