Riadenie a kontrola

Správna rada

Správna rada je poradný a kontrolný orgán združenia. Členmi a členkami správnej rady sú:

Alexandra Malangone - predsedníčka správnej rady
Victor Breiner - člen správnej rady
Barbora Meššová - členka správnej rady


Členov správnej rady volí valné zhromaždenie. Správna rada volí a odvoláva predsedu združenia. 


Vedenie

Hlavné vedenie ligy tvorí:

Miroslava Mittelmannová - programová riaditeľka
Zuzana Kažimírová - finančná riaditeľka


Valné zhromaždenie

Všetci členovia Ligy za ľudské práva tvoria spoločne valné zhromaždenie. Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom združenia, volí a odvoláva členov správnej rady.