V diskusii o globálnom rámci prevážili konšpirácie nad faktami

Slovenský parlament dnes prijal uznesenie, v ktorom vyjadril nesúhlas s Globálnym rámcom o migrácii a žiada vládu aby Slovensko stiahla z procesu jeho prijímania.
V Lige za ľudské práva sme diskusiu v parlamente ako aj v Zahraničnom výbore NRSR pozorne sledovali a vyjadrujeme poľutovanie nad dnešným hlasovaním poslancov a poslankýň. Sme vážne znepokojené tým, že v diskusii na pôde NRSR celkom zjavne prevládli polopravdy a konšpirácie o tomto dokumente nad faktami.

O Globálnom rámci diskutovali všetky štáty sveta 18 mesiacov a Slovensko malo dostatočne veľa príležitostí sa zapojiť a obhájiť svoje postoje. Vláda bola o procese prijímania rámca pravidelne informovaná. Výsledný dokument nemusí byť dokonalý, ale ide o text, na ktorom sa zhodli takmer všetky krajiny sveta na pôde OSN a navrhli rámce vzájomnej spolupráce. Migrácia je svetový fenomén a nie je možné ju riadiť inak, ako v spolupráci s ostatnými krajinami. To je dôležité preto, aby jej výsledkom boli pozitívne dopady, ktoré prevážia nad negatívnymi.

Ak od procesu prijímania Globálneho rámca odstúpime, sami sa pripravíme o možnosť byť súčasťou riešenia. Treba tiež dodať, že Globálny rámec je v súlade s Migračnou politikou SR s výhľadom do roku 2020, ktorá bola prijatá uznesením vlády SR a je záväzným dokumentom. Je nám ľúto, že táto skutočnosť nebola v diskusii na pôde parlamentu dôkladne zohľadnená, pretože sa automaticky ponúka otázka, načo nám potom takýto záväzný dokument je.

Apelujeme na vládu SR, ktorá bude o účasti zástupcov SR ešte rokovať, aby bolo konečné rozhodnutie v tejto téme prijaté na základe faktov a v súlade so záujmami krajiny, ktoré sú vyjadrené v dokumentoch, ktoré vláda už v minulosti schválila.