Zníženie príspevku za ubytovanie odídencov z Ukrajiny vedie k právnej neistote

Bratislava 15. marca 2024 – Liga za ľudské práva upozorňuje na súčasnú nepriaznivú situáciu v súvislosti s plošným znížením príspevkov za ubytovanie odídencov z Ukrajiny. Rozhodnutie štátu podľa občianskeho združenia nezohľadňuje potreby zraniteľných osôb a ľudí z Ukrajiny uvrhuje do právnej neistoty.

Od 1. marca 2024 došlo k zníženiu príspevkov, ktoré sú poskytované slovenským ubytovateľom a vlastníkom nehnuteľností za ubytovanie odídencov z Ukrajiny. Výška príspevkov často nepokrýva režijné náklady na prevádzku a nedosahuje trhové ceny bývania. „Výrazným znížením príspevkov vytvoril štát také právne aj faktické prostredie, keď je na jednej strane ubytovateľ alebo vlastník nehnuteľnosti nútený žiadať od odídenca doplatok a na druhej strane je odídenec nútený platiť mu takéto doplatky, ak nechce prísť o strechu nad hlavou,“ uviedla Barbora Moravčíková, hlavná koordinátorka právnej pomoci v Lige za ľudské práva.
 
Organizácia poskytujúca právnu pomoc cudzincom a ľuďom v migračnej situácii poukazuje na zraniteľné osoby, ktoré si nie sú schopné zabezpečiť dostatočný príjem na pokrytie nákladov. „Rozumieme snahe štátu podporovať motiváciu odídencov začleniť sa do bežného života a podieľať sa na zabezpečovaní základných životných potrieb aj z vlastných zdrojov. Pri tomto kroku štátu sa však, žiaľ, nemyslelo na potreby zraniteľných osôb,“ hovorí programová riaditeľka Ligy za ľudské práva Miroslava Mittelmannová. Medzi ohrozené osoby podľa nej patria osamelí rodičia s malými deťmi, osamelí seniori, maloletí bez sprievodu či mnohodetné rodiny s malými deťmi.
 
Na viaceré občianske organizácie sa obracajú ukrajinskí klienti s prípadmi, keď im hrozia povinnosťou vysťahovať sa, pokiaľ nepristúpia k doplácaniu za bývanie nad rámec štátnych príspevkov. Liga za ľudské práva považuje za problematické, že štát pristúpil k zníženiu príspevkov bez toho, aby tento stav reflektoval v súvisiacej legislatíve. Organizácia zároveň upozorňuje, že schémy pomoci v aktuálne zníženej sume budú podľa platnej a účinnej úpravy poskytované len do konca marca 2024. „Upozorňujeme, že Slovensko má pozitívny záväzok zabezpečiť odídencom prístup k vhodnému ubytovaniu alebo peňažné prostriedky na jeho získanie, ktorý vyplýva okrem iného z čl. 13 tzv. smernice o dočasnej ochrane,“ tvrdí právnička Barbora Moravčíková. Ako problematický hodnotí aj nedostatočný časový priestor poskytnutý zo strany štátu na prípravu a riešenie situácie s ubytovaním.
 
Liga za ľudské práva vyjadrila ochotu spolupracovať so štátom. Vyzvala Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo dopravy SR a vládu SR, aby navrhli legislatívne zmeny a zabezpečili napĺňanie záväzku Slovenskej republiky s osobitným dôrazom na ochranu zraniteľných osôb.
 
Celé znenie stanoviska je dostupné na webovej stránke združenia.
 
Ministerstvo vnútra SR evidovalo k 10. marcu 2024 na území Slovenska 117 781 cudzincov s platným dočasným útočiskom. Počet ľudí pôvodom z Ukrajiny aktuálne žijúcich na Slovensku sa môže líšiť.
 
Občianske združenie Liga za ľudské práva poskytuje právnu pomoc cudzincom a utečencom na Slovensku od roku 2005. Ľudom z Ukrajiny pomáha v Asistenčnom centre pomoci v Bratislave a v Integračnom centre Košického kraja v Košiciach.
 
Kontakt pre médiá:
Tomáš Kušnír
Manažér komunikácie, Liga za ľudské práva
kusnir@hrl.sk 0918 682 457