Podporte nás

Fórum o integrácii 2020

Tohtoročné vydanie Fóra o integrácii bolo netradičné. Mimoriadna situácia v súvislosti s pandémiou Covid-19 nás prinútila preniesť konferenciu do virtuálneho priestoru. Bola to pre nás výzva a nová skúsenosť, ale stálo to za to!


Fórum o integrácii sa uskutočnilo dňa 12. mája 2020 online formou cez Zoom, a bolo rozdelené do dvoch blokov. Ranný blok, s hojnou účasťou slovenských odborníkov, ktorí predstavili aktuálne témy a projekty zamerané na integráciu cudzincov na Slovensku, otvorila riaditeľa Ligy za ľudské práva, Barbora Meššová, predstavením analýzy migračnej, azylovej a integračnej politiky vypracovanej v rámci projektu Migračný kompas. Okrem slovenských spíkrov vystúpila aj poradkyňa pre cudzincov a koordinátorka interkultúrnej práce na Magistráte mesta Brno, Lenka Šafránková Pavlíčková, ktorá predstavila prvú mestskú stratégiu integrácie cudzincov v meste Brno, ako aj projekty mesta Brno zamerané na rozvoj interkultúrnej prace a na integráciu cudzincov na pracovný trh.Popoludňajší blok priniesol inšpirácie z Nemecka, Veľkej Británie a zo Španielska. Blok otvoril "free style" príspevkom priamo zo svojej kuchyne Ali Can, nemecký aktivista kurdského pôvodu, ktorý hlása myšlienky tolerancie, rešpektu a sociálnej súdržnosti. Inšpiratívny Aliho TED talk v nemčine so slovenskými titulkami si môžete vypočuť TU.Druhým spíkrom popoludňajšieho bloku bol Dani de Torres, expert na program Interkultúrnych miest Rady Európy a zakladateľ stratégie „Anti-rumours Global“, zameranej na prevenciu a boj proti predsudkom v mestách. Videá, na ktorých Dani vysvetľuje anti-rumour stratégiu si môžete pozrieť TU.

Nasledoval Abdulaziz Bachouri, člen Poradného výboru pre cudzincov a integráciu v meste Drážďany, s príspevkom o svojom živote sýrskeho utečenca v Nemecku, aktívnym zapájaním sa do politického života v nemeckej spolkovej krajine Sasko, a svojej práci v rámci poradného výboru zloženého z cudzincov v rámci mesta.

Popoludňajší blok uzavrel Will Gogerty, z londýnskej organizácie Breaking Barriers, predstavením aktivít organizácie zameraných na podporu pracovnej integrácie a hľadania zamestnania pre utečencov prostredníctvom vytvárania partnerstiev so súkromným sektorom v meste Londýne.

Online Fóra sa zúčastnilo takmer 70 odborníkov a profesionálov pracujúcich v oblasti migrácie a integrácie. V "základni" administrátora Jakuba Vlasáka, ktorý mal na starosti, aby všetko správne fungovalo, to vyzeralo takto:Program, prezentácie a zvukové záznamy príspevkov spíkrov nájdete nižšie. Bohužial, vzhľadom na nedostatočnú kvalitu Zoom nahrávky príspevku pána Abdulaziz Bachouri, tento príspevok sa nám nepodarilo spracovať do počúvateľnej podoby, a preto zverejnený nebude. Ďakujeme za pochopenie, a prajeme príjemné počúvanie záznamov príspevkov ostatných spíkrov.

 
Podujatie je organizované v rámci projektu Migračný kompas, ktorý je podporený z prostriedkov Operačného programu Efektívna verejná správa z Európskeho sociálneho fondu v spolupráci s Friedrich-Ebert-Stiftung.  
 

Dokumenty na stiahnutie

Program Fóra o integrácii 2020
PDF
cloud_download Stiahnuť
Prezentácie na stiahnutie
PDF
cloud_download Stiahnuť
Príspevok - Barbora Meššová, riaditeľka HRL
PDF
cloud_download Stiahnuť
Príspevok - Zuzana Vatráľová, vedúca úradu IOM v SR
PDF
cloud_download Stiahnuť
Príspevok - Annamária Sýkorová, mesto Košice
PDF
cloud_download Stiahnuť
Príspevok - Zuzana Hradská Lacková, BSK
PDF
cloud_download Stiahnuť
Príspevok - Monika Žilková, Komunitné centrum COMIN
PDF
cloud_download Stiahnuť
Príspevok - Lenka Šafránková Pavlíčková, mesto Brno
PDF
cloud_download Stiahnuť
Príspevok - Markéta Štefková, FiF UK
PDF
cloud_download Stiahnuť
Príspevok - Alena Holka Chudžíková, CVEK
PDF
cloud_download Stiahnuť
Príspevok - Ali Can, nemecký aktivista kurdského pôvodu (v nemčine)
PDF
cloud_download Stiahnuť
Príspevok - Dani de Torres, zakladateľ "Anti-rumours Global" (v angličtine)
PDF
cloud_download Stiahnuť
Príspevok - Will Gogerty, Breaking Barriers, UK (v angličtine)
PDF
cloud_download Stiahnuť
Barbora Meššová Barbora Meššová Prvý panel Prvý panel Ali Can Ali Can Druhý panel Druhý panel Základňa administrátora Jakuba Vlasáka Základňa administrátora Jakuba Vlasáka