Podporte nás

Klimatická zmena: jej dopady a klimatickí utečenci

Zúčastnite sa diskusie v anglickom jazyku, kde sa dozvieme, aké dopady majú rýchle zmeny planetárneho podnebia a kto sú to klimatickí utečenci
Podujatie organizuje Liga za ľudské práva, o.z. v spolupráci s Minority Rights Group International a Svet medzi riadkami. 

Výskumy napovedajú, že planetárne podnebie sa mení ešte rýchlejšie, než sme očakávali. Mnohé rodiny a celé spoločenstvá tak už dnes trpia dopadmi zmeny klímy, čo ich neraz núti opúšťať domovy a hľadať nový život kdesi inde, inde v krajine či v zahraničí. A obzvlášť sa to týka tých najzraniteľnejších, ktorí sú už beztak na okraji. Podľa odhadov len zmena klímy primäje v najbližších desaťročiach k migrácii viac než 140 miliónov ľudí.

• Ako sa zmena podnebia prejavuje v najviac ohrozených krajinách a komunitách?
• Aká je realita tých najzraniteľnejších?
• Je ešte možné prispieť k tomu, aby títo ľudia nemuseli opúšťať svoje domovy?
• A ako na to reaguje či nereaguje svet?
• Môžeme o nich hovoriť ako o klimatických utečencoch? Čo na to medzinárodné právo?

Príďte nájsť odpovede na tieto otázky a zapojte sa do diskusie! 

Podujatie sa bude konať v Lab.cafe 27. júna 2019 o 19:00 a bude diskusia bude vedená v anglickom jazyku.

Informácie o diskusii sú pravidelne dopĺňané na tejto stránke
Výstup z podujatia si môžete pozrieť na tejto stránke.


Toto podujatie je podporené v rámci projektu Migračný kompas, ktorý realizuje Liga za ľudské práva, o.z. Nenávratný finančný príspevok je poskytnutý z prostriedkov Operačného programu Efektívna verejná správa z Európskeho sociálneho fondu.