Podporte nás

Dajme šancu utečencom IV - Príručka "Uletenci v škole" a videá

Pred dvoma rokmi Liga za ľudské práva vydala komiks Uletenci, ktorého cieľom je priblížiť deťom a mladým ľuďom konkrétne príbehy utečencov/iek žijúcich na Slovensku. Sprostredkovať im, kto títo ľudia sú, prečo prichádzajú a ako vyzerá ich život medzi nami. Komiks pútavou formou popisuje príbehy piatich odvážnych hrdinov a hrdiniek - Naimy a Khadry zo Somálska, Faisala z Afganistanu, Simona z Etiópie a Mohammeda zo Sýrie. 

V roku 2019 sme komiks priniesli do škôl v Bratislave. Zrealizovali sme 28 interaktívnych workshopov pre viac ako 700 žiakov/čok základných škôl, študentov/iek stredných škôl a pre pedagógov. V rámci projektu Dajme šancu utečencom IV sme mali ambíciou realizovať komiksové workshopy na školách v ďalších mestách Slovenska. Avšak mimoriadna situácia v súvislosti s koronavírusom nám to znemožnila. 

Vytvorili sme preto príručku Uletenci v škole, ktorá dáva priestor na hlbšiu prácu s komiksovými príbehmi a na lepšie spoznanie ich hrdinov a hrdiniek, aj za využitia videí. Prostredníctvom nich sa komiksoví hrdinovia/ky stávajú ľuďmi z mäsa a kostí a žiaci/čky ich môžu nielen vidieť, ale aj počuť a vytvoriť si tak určitú emóciu vo vzťahu k nim. Naši hrdinovia a hrdinky sú autentickí/é a žiakov/čky môžu naučiť veľa o svete utečencov a o migrácii. 

Pozývame Vás, milé učiteľky a milí učitelia, aby ste komiks a príručku využívali pri Vašej práci a nechali sa inšpirovať návrhmi na diskusie, tipmi na tvorivé úlohy a domáce projekty, ktoré sme sa snažili vymyslieť tak, aby boli interaktívne, rôznorodé a pomáhali rozvíjať kritické myslenie. Aktivity v príručke sú určené pre žiakov/čky základných škôl (od 3. ročníka) ako aj pre študentov/tky všetkých druhov stredných škôl. Pri príprave príručky sme spolupracovali aj s odborníčkami na výchovu a vzdelávanie. 

Príručka nájdete na stiahnutie nižšie alebo aj po kliknutí na obrázok. Videá k príručke nasledujú nižšie na tejto stránke. Elektronickú verziu komiksu zašleme každej škole, resp. každému pedagógovi/ičke, ktorí o ňu požiadajú. Zároveň si ktokoľvek môže zakúpiť komiksovú knižku Uletenci online cez MartinusArtforum alebo Gorila.

Recenzia na príručku:

"Migračná problematika je veľmi aktuálna spoločenská téma a nevyhýba sa ani školskému prostrediu. Pracovať s touto témou medzi žiakmi/čkami a študentmi/kami je v súčasnej spoločenskej situácii pre každého pedagóga veľmi neľahká výzva, ku ktorej je potrebné pristupovať naozaj veľmi zodpovedne a citlivo. Komiks Uletenci spolu s príručkou pre učiteľov predstavujú výborný inšpiračný materiál, a zároveň neoceniteľnú školskú pomôcku k spomínanej tematike. Študenti/ky, ale aj samotný učiteľ/ka, môžu prostredníctvom pútavých príbehov, krátkych tematických výkladov, zábavných a interaktívnych úloh, uchopiť základné vedomosti o migrácii, utečencoch a všetkých ich peripetiách, s ktorými sa stretávajú napríklad aj na našom malebnom Slovensku. Komiksový čitateľ veľmi ľahko vnikne do sveta “Uletencov” a na vlastnej koži  pocíti nespravodlivosť a ťažké životné situácie, ktoré si mnohí z nás nevedia ani len predstaviť, nieto zažiť.

Komiks Uletenci a jeho príručka pre učiteľov sú výnimočným edukačným počinom a ako pedagogička som ich autorkám veľmi vďačná za to, že sa nebáli vstúpiť do tejto rozbúrenej rieky a veľmi netradičným spôsobom priblížiť žiakom/čkám, ale aj nám učiteľom/kám, životy našich “uletencov”. A tak pomôcť pochopiť okolnosti, inakosť a malými krôčikmi dospieť ku tolerancii."

učiteľka Zuzana Brišáková, Základná škola s materskou školou Jána Vojtaššáka Zákamenné​
VIDEÁ K PRÍRUČKE:
 

1. Uletenci v škole: Abdi - Integrácia


 

2. Uletenci v škole: Abdi - Jazyk


 

3. Uletenci v škole: Hamza - Kamaráti


 

4. Uletenci v škole: Khadra - Cesta


 

5. Uletenci v škole: Khadra - Rodina
Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie vo výške 34 630 eur. 
Za obsah týchto dokumentov výlučne zodpovedá Liga za ľudské práva.


Dokumenty na stiahnutie

Príručka "Uletenci v škole"
PDF
cloud_download Stiahnuť