Takmer 70 ľudí sa stretlo v diskusii o podnikavých cudzincoch na Slovensku

Liga za ľudské práva realizovala v mesiacoch október až december 2018 projekt "Cudzinci, ktorí podnikajú v krajinách V4: regionálne rozmery počiatočnej spolupráce", ktorý vyústil do podujatia "Život na Slovensku očami cudzincov, ktorí tu začali podnikať."
Táto diskusia bola uskutočnená v rámci projektu Migračný kompas, ktorý je financovaný z Európskeho sociálneho fondu a v rámci projektu  "Migranti, ktorí podnikajú: Regionálna dimenzia V4", ktorý je podporený Višegradským fondom.

Realizácia projektu Migratni, ktorí podnikajú, bola zastrešená organizáciou Our Choice a vykonaná v spolupráci s WelcomeToBratislava. Ďalšími partnermi projektu boli Subjective Values Foundation (Maďarsko) a AMIGA, z.s. (Česká republika). Migračný kompas je projekt, ktorý realizuje Liga za ľudské práva v Bratislave.
 
Stredom záujmu tohto projektu bolo prerozprávať osobné príbehy troch zahraničných podnikateľov na Slovensku, prekážky, ktorým tu čelili, ich integračný proces do lokálnej komunity a komunikovať ich osobné praktiky, ktoré v ich prípade fungovali pri začínaní s podnikaním. Tiež sme sa zamerali na dostupné lokálne finančné štruktúry a skúmali podmienky pre startupy na Slovensku.
 
Prvá časť projektu bola uskutočnená vo forme rozhovorov dostuných v slovenčine a v angličtine. Dôvodom dvojjazyčného výsledku je snaha preniknúť k iným cudzincom a motivovať takých, ktorí zvažujú podnikanie a na druhej strane ukázať Slovákom, ako cudzinci vytvárajú priamu hodnotu na Slovensku prostredníctvom svojich úspešných aktivít.
 
Tri vybrané profily reprezentujú veľmi diverzifikovanú skupinu. Pán Hon Chong z Malajzie je živnostník v oblasti vzdelávania, no má aj svoje občianske združenie so zameraním na aplikované umenie a divadlo. Pán He Nguyen z Vietnamu je majiteľom dvoch známych vietnamských reštaurácií v Bratislave. Pani Abbie Puskailer z Anglicka je umelkyňa, ilustrátorka a učiteľka, ktorá organizuje umelecké krúžky a tábory pre deti. Všetky rozhovory sú dostupné na tomto linku.
 
Druhou časťou projektu bolo podujatie s názvom „Život na Slovensku očami cudzincov, ktorí tu začali podnikať,” ktoré organizovala Liga za ľudské práva v spolupráci s WelcomeToBratislava 12. decembra 2018. V rámci neho si verejnosť vypočula inšpirujúce osobné príbehy troch cudzincov a spoznala organizácie, ktoré sa venujú pomoci začínajúcim podnikateľom. Slovak Business Agency prezentovala svoje aktivity týkajúce sa poradenstva, špeciálnych workshopov či členstva v podnikateľskom inkubátore. Účastníci spoznali Crowdberry - platformu, ktorá spája privátny investorský klub s dynamickými podnikateľskými nápadmi. Začínajúci podnikatelia a podnikateľky, organizácie pôsobiace v neziskovom sektore a subjekty sociálnej ekonomiky sa dozvedeli o možnostiach zvýhodnených úverov od Slovenskej sporiteľne, ako aj o mentoringovom programe občianskeho združenia Mareena zameraného na cudzincov žijúcich v Bratislave.
 
Podujatie pokračovalo v podobe panelovej diskusie s tromi pohovorovanými cudzincami - Abbie Puskailer, Hon Chong-om a He Nguyen-om, do ktorej sa zapájali mnohí z približne 70 prítomných účastníkov. Aké sú hlavné prekážky, ktorým čelili vo svojich začiatkoch pri integrácii a rozbiehaní biznisu? Ako vnímajú miestne administratívne a právne procesy? Cítia sa pre svoj status znevýhodňovaní? Aj tieto otázky boli v diskusii zodpovedané.
 
Počas všetkých rozhovorov a diskusie bola zdôrazňovaná dôležitosť socializácie a vytvárania kontaktov na Slovensku. Viacerí potvrdili, že znalosť slovenského jazyka je takmer nevyhnutná pri začiatkoch podnikania a mnohí cudzinci potrebovali v tejto oblasti pomoc od svojich slovenských partnerov alebo známych. Prítomní sa zhodli, že neexistuje jedno miesto/kontaktný bod, kde by boli dostupné všetky dôležité informácie pre ľudí, ktorí s podnikaním začínajú - či už ide o cudzincov alebo Slovákov, vrátane komplexného byrokratického zaťaženia.
 
Ľudia pochádzajúci zo zahraničia mnohokrát nevedia o žiadnych dostupných lokálnych mechanizmoch. Nevnímajú tu podporu zo strany štátu pre malé podniky. Preto cudzinci čelia viacerým špecifickým problémom, keď začínajú, majú nedostatok znalosti o fungovaní lokálneho trhu práce, ťažkosti s prístupom k lokálnym podnikateľským sieťam a hlavne s prístupom ku kapitálu určenému pre startupy. Cudzinci sa často musia spoliehať na svoje vlastné finančné zdroje.
 
Počas rozhovorov sme sa tiež dotkli témy migrácie, resp. slova “migrant”. Samotní cudzinci vnímajú označenie “migrant” za pojem s negatívnym významom. Preferujú pojem “cudzinec” alebo “expat”. Myslia si, že výraz “migrant” je často zamieňaný s výrazmi ako “utečenec” alebo “azylant” a mylne chápaný Slovákmi. 
 
Na záver môžeme zhrnúť, že všetci traja cudzinci, ktorí momentálne žijú a podnikajú na Slovensku, sú tu šťastní a so svojim rozhodnutím spokojní. Našu krajinu, napriek niektorým situáciám, ktorými musíme všetci prechádzať, považujú za svoj domov a sú radi, že môžu svojimi aktivitami a inakosťou prispievať do našej ekonomiky.

Pozrite si video z podujatia: