Úspešne sme ukončili projekt "Dajme šancu utečencom 2"

Projekt podporilo Ministerstvo spravodlivosti v rámci finančnej schémy určenej na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.
Tlačová správa
31.12.2018
 
Občianske združenie Liga za ľudské práva realizovala v roku 2018 už druhú časť projektu Dajme šancu utečencom 2. Projekt podporilo Ministerstvo spravodlivosti v rámci finančnej schémy určenej na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.
 
Cieľom projektu je prevencia xenofóbie voči utečencom a migrantom a tiež na ochranu základného ľudského práva na osobnú slobodu a práva na azyl.
 
Preto sme zrealizovali viacero zaujímavých aktivít, ktorých cieľom bolo diskutovať odborne a objektívne o témach, ktoré sa týkajú  migrácie, integrácie a azylu, ale aj poskytnúť chýbajúcu právnu pomoc utečencom, ktorí sú zaistení útvaroch policajného zaistenia.
 
V októbri 2018 sme zorganizovali v poradí piate Fórum o integrácii cudzincov a utečencov s podtitulom “Otvorené mestá v dobe strachu”. Na Fóre bolo takmer 100 účastníkov a so zaujímavými príspevkami vystúpili rečníci z domova aj zo zahraničia. Tu nájdete videá s krátkymi príhovormi niektorých z nich. 
 
Pre Akadémiu PZ sme pripravili prednášku náčelníka hraničnej polície v španielskej enkláve Ceuta na severe Maroka, pán Ramona Caudevilla. So študentmi hovoril o situácii na španielsko-marockej hranici a o identifikácii maloletých a zraniteľných osôb.
 
V rámci projektu sme tiež poskytovali bezplatné poradenstvo žiadateľom o azyl, ktorí sú umiestnení v útvaroch policajného zaistenia pre cudzincov v Medveďove a v Sečovciach. Celkovo sme poskytli právnu pomoc 38 zaisteným cudzincom, väčšinu z nich sme zastupovali v azylovom konaní pre Migračným úradom Ministerstva vnútra SR. Išlo predovšetkým o žiadateľov o azyl z Afganistanu, ale tiež zo Sýrie, Pakistanu, Iránu a z ďalších krajín. Výsledkom našej pomoci je, že v decembri bola poskytnutá doplnková ochrana 5 klientom z Afganistanu. Počas trvania projektu bolo celkovo prepustených na slobodu 15 klientov.
 
Sústredili sme sa aj na vzdelávanie tlmočníkov, ktorí tlmočia v azylovom konaní alebo pre cudzineckú políciu. Zrealizovali odborné školenie pre tlmočníkov z najčastejších jazykov žiadateľov o azyl – darí, farsi, urdu, či somálsky jazyk. Tlmočenie je esenciálnou súčasťou každého správneho konania s cudzincami, ktorí nehovoria našim jazykom. Tlmočníkov školili odborníci v oblasti tlmočníctva, etnológie a práva, ako aj zástupca Ministerstva spravodlivosti. Interaktívne školenie absolvovalo 8 tlmočníkov. Podobné vzdelávacie aktivity pre tlmočníkov chceme realizovať aj budúcnosti.
 
Viac o projekte nájdete našom webe tu.
 
Kontakt pre médiá:
media@hrl.sk

 Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR určenej na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedná Liga za ľudské práva, o.z. 

 

Dokumenty na stiahnutie

Tlacova sprava
PDF
cloud_download Stiahnuť