Vyjadrenie k prípadu žiadateľa o azyl na letisku v Košiciach

Vyjadrenie k medializovanému prípadu žiadateľa o azyl, ktorý sa včera nachádzal na letisku v Košiciach.
Vo veci medializovaného prípadu žiadateľa o azyl (napríklad tu ), ktorý sa včera nachádzal na letisku v Košiciach, by sme chceli uviesť, že s dotyčným pánom nám bolo včera umožnené hovoriť aj s tlmočníkom. Informovali sme ho o jeho právnych možnostiach na Slovensku a dohodli sme sa s ním na právnom zastúpení v azylovom konaní, ktoré bolo začaté.

Polícia postupovala korektne, umožnili nám kontakt s klientom a tlmočníkom a podarilo sa vysvetliť niektoré nedorozumenia, ku ktorým v procese došlo. Ďalšie detaily ani ďalšie okolnosti nemôžeme rozvádzať, keďže na to nemáme povolenie a mohlo by to ohroziť klienta.

V prípade žiadateľov o azyl je nevyhnutné postupovať veľmi opatrne pri medializácii ich prípadov, keďže to môže ohroziť ich bezpečnosť a preto by sme chceli apelovať na médiá aj všetkých ďalších zainteresovaných, aby v tejto veci postupovali opatrne a zvážili, ktoré informácie je vhodné zverejniť s ohľadom na bezpečnosť nášho klienta – tu máme najmä na mysli osobné údaje klienta, dôvody jeho žiadosti o azyl a podobne, ktoré môžu viesť k jeho stotožneniu osobami, ktorých sa obáva alebo môže obávať. 

Pokiaľ ide o trestné stíhanie, ktoré by malo momentálne prebiehať, dúfame, že trestný súd zváži uplatnenie ustanovenia článku 31 ods. 1 Dohovoru o právnom postavení utečencov, podľa ktorého by štáty nemali trestne stíhať utečencov pre nezákonný vstup alebo prítomnosť, pokiaľ prišli priamo z územia, na ktorom bol ich život ohrozený, sami sa bez meškania prihlásia úradom a odôvodnia svoj nezákonný vstup a/alebo prítomnosť na území štátu. V prípade nášho klienta máme za to, že podmienky článku 31 (1) boli naplnené a mali by byť v trestnom konaní zvážené. V tomto konaní ho ale nezastupujeme, klientovi bol odporučený advokát, ktorý sa venuje trestnému právu. 

V prípade ak Vás zaujímajú podrobnosti o azylovom konaní, nájdete ich vysvetlené v našich letákoch tu

Kontakt pre médiá:
Zuzana Števulová
stevulova@hrl.sk,
+ 421 (0)918 682 457
 

Dokumenty na stiahnutie

272-vyjadrenie_ZoA_KEletisko.pdf
PDF
cloud_download Stiahnuť