Podporte nás

Lukáš NovákLukáš je študentom piateho ročníku Právnickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne a súbežne študuje magisterský program Európske štúdia na Fakulte sociálnych štúdií tej istej univerzity. V minulosti stážoval v Centre pre ľudské práva a demokraciu, kde sa podieľal na tvorbe mesačného bulletinu zameraného na ľudské práva. Okrem toho stážoval taktiež aj na Najvyššom správnom súde Českej republiky. V súčasnej dobe pôsobí ako stážista v Lige za ľudské práva, kde sa podieľa na rôznych úlohách. V rámci projektu Dajme šancu utečencom IV pripravoval právne rešerše a podklady pre pripravovanú analýzu uplatňovania práva na odškodnenie za nezákonné zaistenie cudzincov. Ďalej spolupracuje i na projekte Podpora utečencov v ich integrácii na pracovný trh, v rámci ktorého má na starosti realizáciu rozhovorov so zamestnávateľmi, kde snaží zistiť, aká je ich motivácia ponúknuť utečencom prácu, prípadne naopak, čo ich ku zamestnávaniu utečencov odrádza.

Lukáš sa pre stáž v Lige za ľudské práva rozhodol najmä kvôli tomu, že v rámci nej môže využívať poznatky z oboch jeho študijných oborov. Téma migrácie mu nikdy nebola cudzia a venoval sa jej napríklad vo svojej bakalárskej práci, za ktorú dostal aj ocenenie. Rovnako je rád, že sa môže podieľať na práci, ktorá prináša viditeľné výsledky a pomoc a pre konkrétnych ľudí, ktorí ju potrebujú.

Kontaktovať Lukáša môžete na: novak@hrl.sk