Život na Slovensku očami cudzincov, ktorí tu začali podnikať

Liga za ľudské práva v spolupráci s WelcomeToBratislava pripravili podujatie „Život na Slovensku očami cudzincov, ktorí tu začali podnikať,” v rámci ktorého si verejnosť bude môcť vypočuť inšpirujúce osobné príbehy troch cudzincov a spoznať organizácie, ktoré sa venujú pomoci začínajúcim podnikateľom.
Počas prvej časti podujatia sa predstavia organizácie, ktoré podporujú startupy, podnikateľov a malé podniky. Slovak Business Agency predstaví svoje aktivity týkajúce sa poradenstva, špeciálnych workshopov či členstva v podnikateľskom inkubátore. Účastníci spoznajú Crowdberry - platformu, ktorá spája privátny investorský klub s dynamickými podnikateľskými nápadmi. Začínajúci podnikatelia a podnikateľky, organizácie pôsobiace v neziskovom sektore a subjekty sociálnej ekonomiky sa dozvedia o možnostiach zvýhodnených úverov od Slovenskej sporiteľne, ako aj o mentoringovom programe občianskeho združenia Mareena.

Druhá časť programu bude organizovaná v podobe panelovej diskusie. Hon Chong z Malajzie je živnostník v oblasti vzdelávania, no založil si aj občianske združenie so zameraním na kreatívne rečové kurzy, dramatické a improvizačné kurzy či organizáciu umeleckých podujatí. Abbie Puskailer z Anglicka je umelkyňa, ilustrátorka a učiteľka, ktorá organizuje umelecké krúžky a tábory pre deti. He Nguyen z Vietnamu je majiteľom dvoch známych vietnamských reštaurácií v Bratislave. Aké sú hlavné prekážky, ktorým čelili vo svojich začiatkoch pri integrácii a rozbiehaní biznisu? Ako vnímajú miestne administratívne a právne procesy? Cítia sa pre svoj status znevýhodňovaní? Aj tieto otázky budú v diskusii zodpovedané.

Akcia je organizovaná vo forme vianočného posedenia a bude sa konať 12. decembra 2018 so začiatkom o 19:00 hodine v priestoroch Open Gallery na Baštovej 5 v Bratislave. Bude prebiehať v angličtine a bude bezplatne dostupná pre širokú verejnosť. Podujatie bude sprevádzané výstavou diel zahraničných umelkýň Abbie Puskailer a Ekateriny Grishakovej, ako aj súborom fotografií zachytávajúcich cudzincov žijúcich v Bratislave.

Presný program je postupne zverejňovaný na tejto stránke.
Profily cudzincov v panelovej diskusii sú detailnejšie popísané v rozhovoroch publikovaných online.
Výstupy z projektu si môžete pozrieť na tejto stránke

Diskusia je podporená v rámci projektu Migračný kompas, ktorý je financovaný z Európskeho sociálneho fondu, taktiež je podporená Višegradským fondom v rámci projektu "Cudzinci, ktorí podnikajú v krajinách V4: regionálne rozmery počiatočnej spolupráce"a pripravená je v spolupráci s WelcomeToBratislava.

Projekt "Cudzinci, ktorí podnikajú v krajinách V4: regionálne rozmery počiatočnej spolupráce" je realizovný organizáciou Our Choice a podporovaný Višegradským fondom.

Partneri projektu: Subjective Values Foundation (HU), Liga za ľudské práva (SK) a Agentúra pre migráciu a adaptáciu AMIGA, z.s. (CZ).