Pracovné raňajky s novinármi


Medzinárodná organizácia pre migráciu (IOM)
, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Liga za ľudské práva ako členovia Európskej migračnej siete (EMN) v SR zorganizovali 22. mája 2018 v Bratislave pracovné raňajky s novinármi na tému Migrácia a integrácia v médiách. Okrem novinárov a organizátorov sa podujatia zúčastnili aj zástupcovia migračného úradu MV SR a Výboru pre predchádzanie a elimináciu rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu MV SR.

Cieľom stretnutia s novinármi bolo predstaviť odporúčania expertov pri spracovávaní témy migrácie a integrácie v médiách, ako aj diskutovať o potrebách a prekážkach pri komunikácii týchto tém a dôležitosti používania správnych pojmov. Členovia Európskej migračnej siete tiež informovali zástupcov médií o aktuálnej migračnej situácii a predstavili im agendu a aktivity kľúčových aktérov v oblasti migrácie na Slovensku. Zároveň boli účastníkom prezentované a distribuované výstupy EMN, ktoré poskytujú prehľad o vývoji a organizácii migračných a azylových politík na Slovensku a v Európe.

Liga za ľudské práva informovala aj o e-learningu a videách s utečencami, ktoré sme pripravili pre širokú verejnosť a o projekte KapaCITY, ktorý realizujeme s pomocou samospráv. 

Dokumenty na stiahnutie

Aktéri SR v oblasti migrácie
PDF
cloud_download Stiahnuť
Migrácia a integrácia v médiách
PDF
cloud_download Stiahnuť
Pojmy v oblasti migrácie
PDF
cloud_download Stiahnuť