Podporte nás

Judikatúra

JUDIKATÚRA V AZYLOVÝCH VECIACH 2017-2019
Liga za ľudské práva realizovala od novembra 2016 do konca decembra 2019 projekt s názvom "Právna poradňa pre azyl", v rámci ktorého poskytovala právne poradenstvo žiadateľom o azyl na Slovensku, ktorí sa nachádzali v azylových zariadeniach Migračného úradu MV SR, žiadateľom s povoleným pobytom mimo azylového zariadenia, a žiadateľom o azyl vo väzbe, s ohľadom na ich individuálne potreby a so špecifickým zameraním na zraniteľné osoby. Počas realizácie tohto trojročného projektu sme zaznamenali početné úspechy na slovenských súdoch, či už na Krajskom súde v Bratislave alebo Krajskom súde v Košiciach, ale taktiež v mnohých prípadoch aj na Najvyššom súde Slovenskej republiky. Jednotlivé rozhodnutia súdov, kedy sme boli úspešní pri zastupovaní našich klientov, Vám prinášame v prehľade judikatúry v azylových veciach za obdobie rokov 2017 až 2019, ktoré si môžete stiahnuť TU.

 

JUDIKATÚRA VO VECI ZAISTENIA CUDZINCOV

V rámci projektu "Dajme šancu utečencom III" sme pripravili prehľad relevantnej judikatúry krajských súdov, Najvyššieho súdu SR, Ústavného súdu SR a Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci zaistenia žiadateľov o azyl, alternatív k zaisteniu, zaisteniu detí a ďalších čiastkových tém súvisiacich so zaistením. Celý prehľad nájdete na stiahnutie TU.