Podporte nás

Právna poradňa pre azyl

Od novembra 2016 do konca októbra 2019 Liga za ľudské práva realizuje projekt "Právna poradňa pre azyl", ktorého náplňou je poskytovanie bezplatnej a odbornej právnej pomoci žiadateľom o azyl, teda cudzincom, ktorí na území Slovenskej republiky požiadajú o medzinárodnú ochranu.

Hlavným cieľom projektu je zabezpečiť prístup ku kvalitným právnym službám všetkým žiadateľom o azyl, ktorí sú umiestnení v azylových zariadeniach Migračného úradu MV SR, žiadateľom s povoleným pobytom mimo azylového zariadenia, a žiadateľom o azyl vo väzbe, s ohľadom na ich individuálne potreby a so špecifickým zameraním na zraniteľné osoby.

Právne služby poskytujeme tímom skúsených právničiek (právnikov) a to v kanceláriách v Bratislave a Košiciach, ktoré pokrývajú všetky azylové zariadenia (Humenné, Opatovská Nová Ves, Rohovce) ako aj klientov, ktorí majú povolený pobyt mimo zariadenia, prípadne sú vo väzbe, a na všetkých stupňoch azylového konania. Právne služby poskytujeme na základe zásad kompetentnosti, nezávislosti, hospodárnosti a účelnosti (náklady vynaložené na riešenie prípadu klienta, čas venovaný prípadu klienta), dôvernosti a mlčanlivosti v súlade s právnymi predpismi a zodpovednosti za poskytnutú službu. Aktivita je naplánovaná tak, aby sa zabezpečila možnosť pre každého žiadateľa o azyl mať prístup k právnym službám a tiež včasnú identifikáciu, ochranu a kvalitné služby pre zraniteľné osoby. Medzi zraniteľné osoby radíme rodiny s deťmi, maloletých bez sprievodu, obete mučenia, traumatizované, prestárle alebo zdravotne postihnuté či vážne choré osoby, ako aj obete obchodovania s ľuďmi. 

Pri poskytovaní právnych služieb počas akamického roka využívame aj študentov Kliniky azylového práva na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. Kliniku azylového práva vedieme na tejto fakulte od roku 2005 a počas akademického roka dochádzajú na prax do kancelárie študenti, ktorí pomáhajú pri vyhľadávaní informácií o krajine pôvodu alebo s jednoduchými právnymi úkonmi.

V rámci projektu poskytujeme aj online právne poradenstvo v otázkach azylu a medzinárodnej ochrany. Dotazy je možné zasielať nám aj anonymne, a to prostredníctvom Online poradňe na našej webovej stránke:www.hrl.sk.

Realizáciou projektu prispievame k poskytovaniu kvalitných služieb žiadateľom o azyl na území SR a k včasnej identifikácii a starostlivosti o zraniteľné osoby, čo je v súlade s právom EÚ v oblasti azylu. Zabezpečujeme informovanosť cieľovej skupiny o právach a povinnostiach, ktoré majú žiadatelia o azyl na Slovensku a EÚ, vrátane tzv. dublinského konania a princípu krajiny zodpovednej za preskúmanie žiadosti o azyl. Prispievame k lepšej identifikácii osôb, ktoré potrebujú medzinárodnú ochranu a pomôžeme im v uplatnení ich zákonných práv v azylovom konaní. Zlepšujeme objektívnu informovanosť verejnosti o azyle a migrácii s cieľom predchádzať a bojovať proti narastajúcej netolerancii, ktorá je často spôsobená nepresným alebo prekrútenými informáciami o azylovom konaní, azylovom práve a utečencoch.

Nižšie si pozrite informačné letáky, ktoré sme vytvorili. Viac informácií o azyle nájdete aj tu a tiež tu. Práva a povinnosti žiadateľov o azyl nájdete tu. O migrácii a azyle sa viac dozviete aj v našom interaktívnom elearningu

Projekt trvá od 04.11.2016 do 31.10.2019 a je spolufinancovaný Európskou úniou z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu, Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí.

Prečítajte si výstupy monitorovacej správy z februára 2019 dostupné TU.
Dokumenty na stiahnutie

Dublinské konanie
PDF
cloud_download Stiahnuť
Príprava na pohovor
PDF
cloud_download Stiahnuť
Leták o právnej pomoci
PDF
cloud_download Stiahnuť
Leták o právnej pomoci do väzby
PDF
cloud_download Stiahnuť
Informácie o zaistených žiadateľoch o azyl
PDF
cloud_download Stiahnuť
Leták o právnej pomoci
PDF
cloud_download Stiahnuť
Leták o právnej pomoci do väzby
PDF
cloud_download Stiahnuť
Najčastejšie otázky o azylovom konaní
PDF
cloud_download Stiahnuť