Poznaj svoje práva - azyl

Zákon o azyle upravuje práva a povinnosti, ktoré majú žiadatelia o azyl v konaní. Prečítajte si, aké máte práva a povinnosti, ak ste žiadateľom o azyl, alebo si stiahnite leták, ktorý Vám pomôže dodržiavať slovenské zákony. 

Liga za ľudské práva poskytuje bezplatnú právnu pomoc žiadateľom o azyl na Slovensku. 

PREČÍTAJTE SI INFORMÁCIE O AZYLOVOM KONANÍ V UKRAJINSKOM JAZYKU. 

Bezplatná právna pomoc obsahuje:
Právne poradenstvo:
 • informovanie o Vašich právach a povinnostiach  v Slovenskej republike 
 • vysvetlenie postupu v tzv. Dublinskom konaní a v azylovom konaní 
 • oboznámenie s podmienkami pre získanie medzinárodnej ochrany na Slovensku 
 • poskytnutie právneho názoru, o tom ako sa právo uplatní na Váš individuálny prípad 
 • tlmočenie do jazyka, ktorému rozumiete 
 • informovanie o stave Vášho konania 
 • prípravu na pohovor 
v prípade dohody o PRÁVNOM ZASTÚPENÍ aj: 
 • prítomnosť a asistenciu Vášho právnika na pohovore 
 • vyhľadanie informácií o Vašej krajine pôvodu a iných dôkazov 
 • komunikáciu s Migračným úradom vo Vašom mene 
 • vypracovanie právneho stanoviska vo Vašej veci 
 • právne zastupovanie pred súdmi v Slovenskej republike 
INFORMÁCIE O PRÁVNEJ POMOCI
Základný leták: Bezplatná právna pomoc žiadateľov o azyl v zariadeniach 
Prečítajte si informácie o našej bezplatnej právnej pomoci v nasledujúcich jazykových verziách: Základný leták: Bezplatná právna pomoc žiadateľov o azyl vo výkone trestu odňatia slobody alebo výkone väzby 
Prečítajte si informácie o našej bezplatnej právnej pomoci v nasledujúcich jazykových verziách: Zásady poskytovania právnej pomoci právnikmi/čkami Ligy za ľudské práva
Prečítajte si informácie pre (potenciálneho) klienta o obsahu právnej pomoci dostupné v nasledujúcich jazykových verziách: Podmienky ochrany súkromia
Oboznámte sa prosím s podmienkami o spracúvaní vašich osobných údajov a ochrany vášho súkromia.  - dostupné v nasledujúcich jazykových verziách: INFORMÁCIE O KONANÍ
Najčastejšie kladené otázky
Oboznámte sa s najčastejšími témami v nasledujúcich jazykových verziách: Dublinské konanie – čo znamená a ako prebieha?
Prečítajte si viac informácií o Dublinskom konaní dostupných v nasledujúcich jazykových verziách:  Budem v otvorenom alebo zatvorenom azylovom tábore?
Prečítajte si viac informácií pre žiadateľov o azyl v Slovenskej republike ​Read more information for asylum seekers in the Slovak Republic dostupných v nasledujúcich jazykových verziách:  POMÔCKY PRE KLIENTA/PRÁCU S KLIENTOM
Príprava na pohovor
Prečítajte si viac informácií o pohovore žiadateľov o azyl dostupných v nasledujúcich jazykových verziách:  Základné otázky na pohovore s Migračným úradom
Prehľad základných otázok dostupných v nasledujúcich jazykových verziách:  Príprava na pojednávanie na súde
Prečítajte si viac informácií o príprave na pojednávaie na súde dostupných v nasledujúcich jazykových verziách:  Dotazník zisťovania kvality poskytovaných právnych služieb
Dajte nám spätnú väzbu o svojej spokojnosti s právnymi službami poskytovaných právnikmi a právničkami Ligy za ľudské práva. 
Poznaj svoje práva