Aktuality

Čo sme robili v týždni od 1. do 5. októbra
Čo sme robili v týždni od 1. do 5. októbra

07.10.2018

Vitajte pri prehľade činností tímu Ligy za ľudské práva v prvý októbrový týždeň.  Naša riaditeľka Zuzka začala týždeň v Budapešti, na seminári v sídle Maďarského helsinského výboru. Na seminári sme preberali stratégie a skúsenosti mimovládnych organizácií v prípadoch, keď na nich útočí priamo vláda. Svoje skúsenosti nám sprostredkovali zástupcovia mimovládnych organizácií zo Severného Írska a Izraela, ktoré pracovali alebo pracujú v nepriaznivom politickom prostredí. Z ich skúseností budeme čerpať ešte dlho.   Naša Miška zas koncom týždňa cestovala do Bruselu, na seminár o tom, ako ukončiť zaisťovanie detí. Tejto téme sa venujeme už dlho a v najbližšom roku sa chceme pokúsiť dosiahnuť na Slovensku zmenu. Viac budete počuť čoskoro.Na fotografii je Miška s doktorkou Ann Lorek, pediatričkou, ktorá skúmala zdravie detí zaistených v UK.  Našú právničku Katku zas navštívil jej klient Ben, aby jej ukázal svoj nový pas, ktorý dostal ako osoba s trvalým pobytom. Ak sledujete náš instagram, viac o Benovom príbehu ste sa dočítali tam. Tešíme sa s ním! No a celý týždeň sme pracovali na organizácii Fóra o integrácii 2018 a dvoch diskusií:   ** POZVÁNKA ** V utorok večer a v stredu večer Vás pozývame na dve zaujímavé diskusie - "Mestá a utečenci", v utorok večer o 18:00 v Goetheho inštitúte na Panenskej 33, v Bratislave a "Spolupracujú mimovládky s pašerákmi?" v stredu večer o 18:00 v Open Gallery na Baštovej 5, v Bratislave. Tešíme sa na Vás! No a tu je odporúčané čítanie na tento týždeň: Prečítajte si blog našej riaditeľky o prijatí sýrskych sirôt - detí bez sprievodu na našom blogu tu.  V piatok sme sa dozvedeli, že až 34 ľudí sa utopilo, keď v Stredozemnom mori 36 hodín márne čakali na pomoc. Viac o celom prípade píše ECRE tu. Ak ste sa dostali až sem, podpíšte petíciu We are welcoming Europe, ktorá sa snaží zabrániť kriminalizácii solidarity. 

Pozývame Vás na dve zaujímavé verejné diskusie na aktuálne témy migrácie a integrácie
Pozývame Vás na dve zaujímavé verejné diskusie na aktuálne témy migrácie a integrácie

05.10.2018

Otvorené mestá v dobe strachu a situácia v Stredomorí

Čo sme robili v týždni od 24. do 28. septembra
Čo sme robili v týždni od 24. do 28. septembra

30.09.2018

Milé podporovateľky a milí podporovatelia Ligy, máme za sebou hektický  a rozcestovaný týždeň. Jeseň je vždy obdobím rôznych konferencií a stretnutí, ale aj začiatok plánovania rôznych vecí na ďalšie obdobie. My momentálne organizujeme ďalší ročník Fóra o integrácii 2018 - konferencie, úlohou ktorej je prinášať nové a inšpiratívne pohľady na integráciu cudzincov a utečencov. Témou tohto ročníka sú "Otvorené mestá v dobe strachu". Budeme teda diskutovať najmä o stratégiách a programoch, ktoré môžu mestá rozvíjať v prospech a s pomocou utečencov a cudzincov, cieľom ktorých je lepší život všetkých.  Fórum je síce konferencia, ktorá je určená len pozvaným expertom a expertkám, ale pripravili sme pre Vás dve verejné sprievodné diskusie - prvá bude už v predvečer Fóra, 9. októbra v Goetheho inštitúte a nazvali sme ju "Mestá a utečenci". Vystúpia na nej najdôležitejší spíkri konferencie, pozrite si viac tu.  Po skončení Fóra, 10.10. večer, bude na Baštovej 5, v Open Gallery druhá diskusia - "Spolupracujú mimovládky s pašerákmi?", na ktorej by sme chceli otvoriť tému aktuálneho diania v Stredozemnom mori v Španielsku, Taliansku a tiež na hraniciach EÚ v Maďarsku. Viac o diskusii nájdete tu. Veľmi radi Vás na oboch diskusiách privítame!  Príprave týchto podujatí sme sa v bratislavskej kancelarii venovali celý uplynulý týždeň.  Okrem toho, naša právnička Viki sa zúčastnila na vzdelávacom seminári v nemeckom Trieri zameranom na aplikáciu európskeho antidiskriminacneho prava. Dúfame, že poznatky z tohto seminára využije pri naše činnosti a obrane práv klientov. Koncom týždňa zas navštívila zariadenie pre žiadateľov o azyl v Rohovciach, kde poskytovala právne informácie našim klientom.  Kolegyne v Košiciach zorganizovali v rámci projektu KapaCITY stretnutie s Ukrajincami a Ukrajinkami žijúcimi v Košiciach. Spoločne s OZ Marginal a Košickým samosprávnym krajom sme predstavili projekt a snahu zapojiť cudzincov do diania v samospráve. Rodáci a rodáčky z Ukrajiny s nami zdieľali svoje skúsenosti, dobré zážitky ale aj problematické momenty. Identifikovali sme spolu aj niekoľko pozitívnych zmien a načrtli nové odporúčania.   Vo štvrtok bola Baša a Miška pozrieť deň otvorených dverí na Ústavnom súde SR, kde nás TA3  oslovilo ako verejnosť vyjadriť sa k návšteve súdu. Baša spomenula, čo robíme v Lige za ľudské práva a že niektorí naši klienti museli za spravodlivosťou až na Ústavný súd. Podvečer sme sa vybrali do Michaloviec, kde sme v divadelných priestoroch klubu Freedom diskutovali s Máriou Vokál z Mareeny, s Jurajom Čokynom a s Michalovčanmi o migrácii a utečencoch v rámci diskusie organizovanej inciatívou #somtu. Naša riaditeľka Zuzka sa zas v stredu zúčastnila Fóra o ľudských právach organizovanom FRA, ktoré bolo zamerané na to, akým spôsobom moderne hovoriť o ľudských právach. Videla tam množstvo inšpiratívnych príkladov, ktoré využijeme aj pri našej práci. V piatok sa zas zúčastnila na stretnutí organizovanom ECRE o tom, aký vývoj v oblasti azylového práva môžeme očakávať po voľbách do europarlamentu. Súčasťou stretnutia bola aj diskusia o mobilizačnej stratégii vo vzťahu k utečencom, ktorí už majú udelené občianstvo, aby sa volieb zúčastnili. Bolo to naozaj veľmi zaujímavé a podnetné stretnutie, z ktorého budeme čerpať do našej práce.  No a na záver sa rady pochválime aj úspešnými prípadmi. Miška mala na Krajskom súde v Košiciach pojednávanie v prípade mamy s troma deťmi, z ktorých je jedno ťažko zdravotne postihnuté. Tento prípad zastupujeme od samotného začiatku azylového konania v januári 2017. V decembri minulého roku nám dal Najvyšší súd za pravdu v tom, že rozhodnutie MÚ neudeliť takejto zraniteľnej rodine azyl z humanitných dôvodov je nelogické a neodôvodnené. Napriek tomu MÚ rozhodol opätovne neudeliť humanitný azyl.  Keďže svoje rozhodnutie podľa nášho názoru riadne neodôvodnil, a teda nerešpektoval rozsudok NS, obrátili sme sa so žalobou na krajský súd. Ten sa s naším názorom stotožnil, rozhodnutie MÚ zrušil, a vec mu vrátil na opätovné prejednanie. O tom, či bude mať naša klientka s deťmi do tretice šťastie na zákonné rozhodnutie MÚ, vás budeme informovať. No a Miška si pripísala ešte jeden úspech, pretože jej bol doručený rozsudok Najvyššieho súdu SR 10Sžak/9/2018, kde ide o žiadosť o azyl, ktorý podal turecký Kurd. Najvyšší súd nevyžadoval, aby žiadateľ explicitne vyjadril obavu z prenasledovania z národnostných dôvodov. NS tiež konštatoval potrebu doplniť dokazovanie o informácie týkajúce sa prenasledovania osôb, ktoré  konvertovali na kresťanstvo v krajine pôvodu. Vo vzťahu k neudeleniu azylu z humanitných dôvodov opäť NS konštatoval  nedostatočné odôvodnenie a navrhol znalecký posudok psychiatra k problémom klienta. Sme veľmi spokojné s odôvodnením súdu vo vzťahu k doplnkovej ochrane, kde súd povedal: "Žalovaný pri rozhodovaní taktiež nezobral do úvahy, za akých  okolností neznámi páchatelia vo februári 2017 uniesli sťažovateľa na neznáme miesto, kde sa mu vyhrážali, že v prípade, že nepôjde bojovať do Sýrie na strane IS, tak mu odrežú hlavu. Uvedené tvrdenia aj vzhľadom na  to, že konvertoval na kresťanstvo a v dotazníku žiadateľa o udelenie azylu uviedol, že je proti islamu, neuznáva túto vieru, a preto mal aj problémy s kolegami v krajine pôvodu, je možné podľa názoru kasačného súdu chápať ako priamu hrozbu, ktorá je považovaná za vážne bezprávie." Dúfame, že tento rozsudok klientovi pomôže a získame pre neho ochranu! Prajeme Vám úspešný týždeň a tu je odporúčané čítanie: Zverejnili sme návod pre osoby, ktoré majú partnera rovnakého pohlavia, ktorý nie je občanom Európskej únie a chceli by spoločne žiť v EÚ. Prečítajte si ho a zdieľajte tu ECRE ponúklo priestor vo svojom týždňovom bulletine pre dva články týkajúce sa kriminalizácie pomoci v Stredomorí, čítajte viac tu a nezabudnite prísť na našu diskusiu s rovnakou témou 10.10. na Baštovú 5.  Portál Refugees Deeply odporúčame často, tentoraz sa venuje téme venezuelských utečencov. Zaujímavý článok nájdete tu.  

Čo sme robili v týždni od 17. do 21.9.
Čo sme robili v týždni od 17. do 21.9.

21.09.2018

Týždňovka je späť!

Testovanie netestovateľného. Hľadanie útočiska z dôvodu homofóbie.
Testovanie netestovateľného. Hľadanie útočiska z dôvodu homofóbie.

11.09.2018

Prinášame Vám preklad článku, ktorý pôvodne vyšiel v angličtine a sumarizuje hlavné rozsudky týkajúce sa rozhodovacej praxe pri overovaní, či je žiadateľ o azyl LGBTIQ.

Prvý okrúhly stôl s cudzincami o volebnom práve
Prvý okrúhly stôl s cudzincami o volebnom práve

07.09.2018

Komunálne voľby sa blížia, príďte sa dozvedieť viac!

Slovensko musí preveriť podmienky Aslana Jandieva vo väzbe
Slovensko musí preveriť podmienky Aslana Jandieva vo väzbe

15.08.2018

Amnesty International, Liga za ľudské práva a Medzinárodné partnerstvo pre ľudské práva včera zaslali slovenskému ministerstvu zahraničných vecí list, v ktorom opisujeme, prečo si myslíme, že Aslan Jandiev bol vydaním na trestné stíhanie do Ruska vystavený riziku mučenia a zlého zaobchádzania a prečo nesúhlasíme s jeho vydaním. Zároveň sme listom vyzvali Slovensko, aby aktívne preverilo podmienky, v ktorých sa aktuálne Aslan Jandiev nachádza, to či sú dodržiavané záruky poskytnuté Ruskou federáciou a tiež aby do tohto procesu monitorovania podmienok zahrnula aj mimovládne organizácie. Viac informácií nájdete v priloženom liste v anglickom jazyku tu.  Viac informácií o prípade nájdete tu.

SLOVENSKO NEREŠPEKTUJE PREDBEŽNÉ OPATRENIE VÝBORU OSN PRE ĽUDSKÉ PRÁVA
SLOVENSKO NEREŠPEKTUJE PREDBEŽNÉ OPATRENIE VÝBORU OSN PRE ĽUDSKÉ PRÁVA

13.07.2018

Slovensko sa chystá konať v rozpore s predbežným opatrením Výboru OSN pre ľudské práva, ktorý našej vláde 21. júna nariadil, aby pána Aslana Achmetoviča Jandieva, žiadateľa o azyl na Slovensku, nevydal do Ruska a počkala, kým jeho prípad prešetrí a rozhodne.

Čo sme robili v týždni od 25. - 29. júna 2018
Čo sme robili v týždni od 25. - 29. júna 2018

29.06.2018

Tento týždeň sme v Lige žili nielen právnou pomocou, ale najmä tým, čo sa udialo v Maďarsku a očakávaním záverom posledného summitu lídrov EÚ. Preto Vám v rámci našich pravidelných aktualít ponúkame predovšetkým odporúčané čítanie:  Odporúčané čítanie:  28. júna sa konalo ďalšie zasadnutie Rady EÚ, predmetom ktorého bolo aj riešenie migrácie a dosiahnutie dohody na reforme spoločného azylového systému. Tu sú závery Rady.  EU Observer informoval, že medzinárodné organizácie IOM a UNHCR ešte pred zasadnutím Rady EÚ poslali list, v ktorom špecifikovali podmienky, za ktorých sú ochotní spolupracovať s úniou na centrách v Severnej Afrike alebo inde. Čítajte tu.  Po skončení summitu vydala Konferencia európskych cirkví vyhlásenie, v ktorom závery Rady kritizuje. Z tohto dokumentu vyberáme: "CCME also expressed dissatisfaction with the consideration of “regional disembarkation platforms” in third countries, an idea referred to as “camps in Africa” that has been reappearing for well over a decade since the United Kingdom government and German Federal Minister of the Interior first mentioned it. The EU has not resolved any of the legal, practical, and moral issues relating to this since then. At worst, this will lead to something resembling a “refugee Guantanamo” at EU external borders and destabilise host countries. At best, there will be no impact at all."  Čítajte viac tu.  Odporúčame Vám tiež veľmi zaujímavý blog o rozsudkoch Súdneho dvora EÚ vo veciach týkajúcich sa overovania sexuálnej orientácie žiadateľov o azyl, na blogu EDAL. No a na záver, tu sú odporúčania Benátskej komisie k zákonom, ktoré minulý týždeň prijalo Maďarsko a sú známe ako "Stop Soros".  No a oslávili sme aj meniny našich Petier, Petra a Paoly! Prajeme všetko najlepšie!  No a nezabudnite stále podpisovať petíciu tu: https://www.weareawelcomingeurope.eu/